Menu
 • Napsal Jaroslav Neumann
 • Kategorie: Video

Učte se s námi - cvičení přihrávka1

Hráči stojí u zdi a oproti  natažených rukou drží míč, vytáčením v ramenou míčem pohybují optoti zdi.

 • Napsal Jaroslav Neumann
 • Kategorie: Video

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 2 3

Přihraj jednou pomalu a jednou rychle letící míč
Trojice + trenér: hráči A, B, C stojí v postavení do trojúhelníku. Trenér stojící na vyvýšeném místě
vzdáleném cca 5 m od sítě po vlastním nadhozu lobuje (drajvuje) míč směrem k hráči A tak, aby
imitoval dráhu letu při podání. Hráč A přihrává nejprve míč od trenéra a následně druhý (volně letící)
míč od hráče B stojícího cca 5 m od sítě a trenéra. Hráč A oba míče přihrává k síti na hráče C,
který je chytá a podává do zásobníků s míči. V pozici přihrávajících hráčů se mohou střídat i další
připravení hráči.

 • Napsal Jaroslav Neumann
 • Kategorie: Video

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 2 2

Trojúhelník s hráčem na bedně
Trojice: hráči A, B, C stojí v postavení do trojúhelníku. Hráči A (zóna III) a C (zóna IV) jsou pod sítí,
hráč A stojí na vyvýšeném místě, hráč B v zóně VI. Hráč A po vlastním nadhozu lobuje (drajvuje)
míč směrem k hráči B. Ten přihrává míč na hráče C, který jej vrací odbitím vrchem hráči A. Akce
pokračuje se stejným sledem činností. V pozici přihrávajících se mohou střídat i další hráči.

 • Napsal Jaroslav Neumann
 • Kategorie: Video

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 2 1

Trojúhelník s jedním odbitím přes síť
Trojice: na straně X stojí hráč Ax, na straně Y hráči Ay a By. Hráč Ax odbíjí vrchem na hráče Ay,
který zrychlenou ulívkou odbíjí přes síť na hruď hráče By. Ten se snaží rotací trupu míč odbít zpět
na hráče Ax a akce pokračuje stejným sledem činností. Po několika odbitích si hráči vymění role.

 • Napsal Jaroslav Neumann
 • Kategorie: Video

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 1 9

Prsto-bagrová honička v třímetrovém území ve dvojici
Dvojice: hráči A a B stojí proti sobě na třímetrové čáře – bokem k síti. V této vzdálenosti rovnoběžně
se sítí střídavě odbíjejí míč spodem nad sebe a druhým odbitím vrchem vrací míč spoluhráči.
Po odbití vrchem a přesunu úkroky k síti imitují blok a přesouvají se zpět na třímetrovou čáru.
Akce se opakuje se stejným sledem činností. Způsob odbití je volen podle situace (v ose – mimo
osu těla). Když získají rytmus, mohou rychlost letu míče zvyšovat.

 • Napsal Jaroslav Neumann
 • Kategorie: Video

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 1 7

Malý kolotoč
Dvojice: hráči A a B stojí proti sobě ve vzdálenosti cca 3 – 4 m. Hráč A odbíjí míč vrchem
vpravo od hráče B, který mu odbitím spodem po úkroku míč vrací. Hráč A odbíjí znovu doprava
od hráče B a otáčí se pomalu kolem své vlastní osy. Hráč B se pohybuje dokola kolem
pomyslného středu, kterým je hráč A. Pohybuje se úkroky a přihrává míč (odbitím spodem)
zpět na hráče A.

 • Napsal Jaroslav Neumann
 • Kategorie: Video

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 1 6

Seskoč z lavičky, ukroč a zmrzni v přihrávacím postoji
Jednotlivci: hráč seskakuje z vyvýšeného místa (lavičky) do stoje rozkročného a na signál trenéra
se přesouvá dvěma rychlými úkroky určeným směrem. Pohyb je zakončen ve stabilní poloze a váha
je na obou nohách. V momentu, kdy se hráč dostává do přihrávacího postoje, spojuje paže do polohy
pro kontakt s míčem.

 • Kategorie: Video

Videoseriál - Moderní trendy mužského světového volejbalu, IX. část: O činnosti v obraně

„České družstvo dosáhlo na MS v Japonsku zcela nečekaně vysoké umístění ve hře v poli (2. místo za Japonskem s průměrem 5.81 zachycených míčů na set), což je dáno zřejmě následujícími okolnostmi:

 • Zvednutí herní morálky družstva
 • Realizace taktických záměrů
 • Velké množství blokem nadražených míčů a následné zpracování v poli

Naopak individuální techniku a osobní angažovanost při vybírání pokládám u českého týmu za velmi slabou..."

 • Kategorie: Video

Videoseriál - Moderní trendy mužského světového volejbalu, VI. část

Po konstatování, že jedním z atributů TOP volejbalu je:
„Proti každé útočné akci soupeře bez výjimky musí být snahou sestavit dvojblok či trojblok“, kterým jsme ukončili předcházející část našeho videoseriálu, pokračujeme posledním dílem, který pojednává především o hře špičkových světových týmů. Od příští části se budeme věnovat více hře družstva ČR. Dnes se zaměříme na řešení nestandardních situací.

 • Kategorie: Video

Videoseriál - Moderní trendy mužského světového volejbalu, V. část

V minulé části našeho videoseriálu jsme z útoku přešli do obrany, zde zůstaneme i v pátém pokračování. Připomeňme, že ve výčtu toho, co pokládáme za atributy světového volejbalu, jsme na závěr čtvrtého pokračování konstatovali:

" TOP volejbal znamená, že ve hře neexistuje žádná situace, kdy se míč nedá vybrat".

 • Napsal Jiří Popelka
 • Kategorie: Video

Videoseriál - Moderní trendy mužského světového volejbalu Část II: Vytřelená nahrávka po horším přijmu

2. díl nového miniseriálu, jenž bude zaměřen na odborné na útočné kombinace po horším příjmu. V prvním dílu jsme konstatovali, že přední světová družstva produkují velice rychle hrané kombinace v podstatě jako standardní. Konstatovali jsme, že lze sledovat víru obou aktérů (nahrávače i smečaře) ve správnost akce. Zakončili jsme konstatováním, že:

„TOP volejbal znamená rychlost ve všech projevech, především v provedení útočných kombinací“.

 • Kategorie: Video

Videoseriál: Moderní trendy světového mužského volejbalu

Ještě jednou se vracím k MS 2006 v Japonsku. Po seriálu „Deník reprezentačního trenéra“, který měl spíše subjektivní charakter, začneme nový miniseriál, jenž bude zaměřen na odborné poznatky z MS. Vše, co bych vám chtěl sdělit budu dokládat videoukázkami, které si budete moci stáhnout do svého počítače. Videoseriál: „Moderní trendy světového mužského volejbalu“ je upozorněním na DVD, které vydá u příležitosti proběhlého MS 2006 MeÚ ČVS ve spolupráci s VCM Brno v nejbližší době. DVD bude mít šest částí: Dnes začínáme první částí, která je nazvána „Co je TOP volejbal?“