Menu
  • Kategorie: Video
  • Napsal Jaroslav Neumann

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 3 4

Kulomet
Počet hráčů: 8


Výchozí postavení
Strana X
Hráč Ax stojí na vyvýšeném místě v zóně V (cca 5 m od sítě), hráč Bx na vyvýšeném místě
v zóně I, hráč Cx na vyvýšeném místě v zóně III, dva hráči Dx a Ex sbírají míče.
Strana Y
Hráči Ay a By jsou v zóně VI a hráč Cy pod sítí v zóně III.
Provedení
Hráč Ax zasmečuje přes síť na hráče Ay, který míč přihrává na hráče Cy. Okamžitě po přihrávce
útočí hráč Bx a hráč Ay znovu přihrává míč na hráče Cy, pokračuje útokem hráč Cx atd. Dva
hráči sbírají míče a vrací do zásobníků k hráčům na vyvýšených místech. Po třech přihrávkách
nastupuje na místo hráče Ay hráč By.