Menu
METODICKÉ VIDEO pro pohybový rozvoj dětí - blokování II.

METODICKÉ VIDEO pro pohybový rozvoj dětí - blokování II.

Další krátké metodické video, zaměřené na pohybový rozvoj individuálně herních činností hráčů, připravil pro všechny volejbalisty trenér Ivan Pelikán. Určeno je zejména pro všechny děti, které ještě nepraktikují, ale i praktikují hru minivolejbalu. Již podruhé je video zaměřeno na činnost blokování....

VIDEO: Blokování I.

VIDEO: Blokování I.

Další díl videoseriálu o pohybové průpravě, která předchází (nebo probíhá současně) rozvoji techniky individuálně herních činností hry volejbalu. Volejbal je náročný na techniku, která umožní vůbec tuto hru praktikovat: Právě komplexní pohybový rozvoj a založení korektních pohybových návyků usn...

VIDEO: Přihrávka, vybírání III.

VIDEO: Přihrávka, vybírání III.

Třetí a závěrečný díl videa zaměřený na pohybový základ přihrávky a vybírání ve volejbalu. Nutno dodat, že podobných cvičení nebo modifikovaných cvičení uvedeních v seriálu videí by šlo „vymyslet“ nejspíše desítky…

Obecná pravidla techniky a taktiky podání

Obecná pravidla techniky a taktiky podání

Kdykoli zahájí znamenitý řečník projev, obvykle zmíní dobu, kdy ještě zdaleka nebyl dobrým řečníkem. Nezapomene barvitě vykreslit pocity, které prožíval, jak si připadal nejistý, jak se bál vystoupit před neznámým publikem a musel překonat strach. Většinou to dělal tak, že si představil posluchače v...

VIDEO: Přihrávka, vybírání II.

VIDEO: Přihrávka, vybírání II.

Dovolím si vám představit další díl videoseriálu (odkaz na první díl) o pohybové průpravě, která předchází (nebo probíhá současně) rozvoji techniky individuálně herních činností hry volejbalu. Volejbal je náročný na techniku, která umožní vůbec tuto hru praktikovat a právě komplexní pohybový rozvoj ...

Video: Pohybový základ individuálně herních činností

Video: Pohybový základ individuálně herních činností

 Nosné myšlenky ·       Mezi obecnou a specifickou částí (průpravou hráče) nejsou hranice a vše je propojeno ·       Důležité je odhalit pohybovou podstatu konkrétní techniky a tu rozvinout co nejdříve z důvodu „založení“ správných p...

Učiňme závazek:  Přestaňme se chovat hrubě

Učiňme závazek: Přestaňme se chovat hrubě

Přes šestadvacet let jako trenér využívám různých tréninkových metod a stylů v závislosti na věku a úrovně týmu. Jednu sezónu při divizní soutěži můj asistent poznamenal, že podle jeho názoru ječení a nadávání nemá smysl a nepřináší žádný užitek.

Didaktické minimum nejen pro žákovské kategorie

Didaktické minimum nejen pro žákovské kategorie

Každý trenér (učitel, vychovatel popřípadě rodič mladého sportovce) je postaven před otázku - jak a jakým způsobem působit na svěřence, aby se dočkal očekávaného cíle, kterým je nejprve efektivní působení na sportovce a v neposlední řadě to, že dovednosti sportovce budou postupně narůstat. Jde ...

Něco o blokování ve volejbalu II.

Něco o blokování ve volejbalu II.

První letošní metodický pokyn od Ivana Pelikána je zaměřen na blokování a přesuny středových hráčů.

Práce nohou středního blokaře

Práce nohou středního blokaře

Jestliže vzájemné postavení hráčů v obraně proti útočnému úderu je dané, útočící hráči musí zaujmout takové postavení, aby byli připraveni k vlastnímu útoku. Všichni útočníci musí být neustále připraveni na některou možnou variantu útoku. Musí tedy zaujmout takové postavení, aby mohli zaútočit. Poče...