Menu
  • Kategorie: Plánování a periodizace
  • Napsal Žďárská (překlad)

Ideální silový a kondiční program II.

sila-program-fitnes-2Druhý díl článku o náhledu do programu zaměřeného na rozboj fyzické kondice na univerzitě Minnesota se z pohledu sportovců změní na pohled trenérů a koučů.

 

 

 

 

 

Dvě cesty

Nyní od sportovců přejděme k těm, kteří se volejbalovým, kondičním a silovým tréninkem zabývají, tedy jejich koučů. Kondiční a silový program zahajujeme po skončení sezóny – další z důvodů, proč jej nazýváme ´ideální´. Jak uvádí hlavní trenér Laura Bush, jakmile dohrajeme poslední zápas, zhodnotíme pozitiva a negativa a začneme se sestavováním tréninkových bloků. Zde je nutná neustálá komunikace mezi jednotlivými trenéry – v tělocvičně, posilovně atd. tak, aby hráči procvičovali jak jednotlivé volejbalové dovednosti, tak zároveň pracovali na zvýšení fyzické odolnosti, pružnosti svalů a zároveň regeneraci, a to po celou dobu tréninkového programu, tedy až do jara. 

Opět tedy ideální trénink.

Jak Laura uvádí, pracují se Sarou na následném rehabilitačním a rekondičním programu. V Saře Wiley mají úžasného kondičního trenéra a v Ronni Kollasch našli vynikajícího sportovního trenéra. Pro každého sportovce zvlášť vypracovali program, který jasně uvádí, co daný hráč může a nemůže dělat na hřišti, a tím eliminujeme následné možné zranění při hře. Proto tedy opět mluvíme o ideálním programu – pro každého jedince zvlášť je vytvořen program na tělo. 

Prvních šest týdnů jarního semestru, uvádí Laura, zatěžujeme sportovce na maximálně osm hodin týdně, přičemž specifické volejbalové instrukce aplikujeme během pouze dvou hodin z těchto osmi týdně na jednotlivého sportovce zvlášť. Opravdu jen dvě hodiny volejbalového tréninku! Kondiční trenérka Sara Wiley může tedy využít šest hodin na rozvoj fyzických a silových schopností sportovce. Plně spoléháme na její profesionalitu, která se projeví tím, že získanou kondici a sílu sportovci uplatní právě na hřišti! I v tom je náš program ideální - necháme kondiční trenéry dělat nerušeně jejich práci. Náš program je tedy založen na důvěře a otevřené komunikaci – ideály, o které by každý kondiční a sportovní trenér měl usilovat.