Menu
 • Napsal Slávek Matěj
 • Kategorie: Metodické dopisy TMK

MD 27 – Slávek Matěj: Všeobecná pohybová průprava

V dnešním článku bych chtěl navázat na Ivana Pelikána a jeho dopis k minivolejbalu. V první řadě je nutné říci, že se pod jeho názor klidně podepíšu také, a to i přesto, že jsem se určitou měrou na vzniku Minivolejbalu a jeho pravidel podílel. Už tehdy jsem upozorňoval na dva aspekty, které mohou naše snažení přenést do jiné roviny a mohou nám do budoucna uškodit.

 • Napsal Ivan Pelikán
 • Kategorie: Metodické dopisy TMK

MD 26 – Ivan Pelikán: Práce s detailem

volejbal-olympiadaPokud schází našim trenérům v trenérském řemesle něco, je to bezesporu práce s detailem! Dovolím si tvrdit, že tento nedostatek se objevuje napříč všemi kategoriemi (včetně dospělých složek). Co je myšleno pojmem detail? Zastavme se u techniky volejbalu. Adekvátní technika je základní předpoklad kvalitní hry, ale i vstupenkou ke špičkovému provedení. Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že volejbaloví trenéři -  „puntičkáři“, jsou v oblasti techniky druhem na vymření…

 • Napsal Ivan Pelikán
 • Kategorie: Metodické dopisy TMK

MD 24 – Ivan Pelikán: Formy adaptované hry (2. díl)

Dříve než navážu na slíbené formy adaptované hry v rozestavení hráčů 2-2 a 3-3, nebude myslím od věci si shrnout, co od jednotlivých forem očekáváme a proč je vlastně praktikujeme.

Forma 1-1:

 • Chytání a házení je základní prostředek k ovládnutí prostoru kolem hráče (později herního prostoru).
 • Napsal Ivan Pelikán
 • Kategorie: Metodické dopisy TMK

MD 23 - Ivan Pelikán: Formy hry

deti-volejbalPrakticky od prvního kontaktu s míčem je potřeba nabídnout mladým hráčům hru. Otázky zní: Jakou formu? Co by mělo být součástí hry? Zvládne mladý hráč technické nároky, které si hra vyžaduje? Adaptované formy hry vychází ze seskupení hráčů 1-1, 2-2, 3-3, v rámci kterých je upravována pohybová a herní náročnost v průběhu jednotlivé rozehry. Hra probíhá na redukovaném herním prostoru s adaptovanou výškou sítě. Dále je vhodné použít pomocný materiál (kužele, kruhy, různé velikosti míče atd.).

 • Napsal Vojtěch Zach
 • Kategorie: Metodické dopisy TMK

MD 22 – Vojta Zach: Kontrola chybovosti v tréninku jako prostředek pro získání vyšší úrovně

Tréninkový proces mládeže nakonec vždy dospěje k bodu, kdy většina hráčů umí všechny herní činnosti a používá je v podstatě automaticky. Nebudu spekulovat, jak dobře nebo správně mají zvládnutou techniku, ale jednoduše ji už v určité fázi vývoje umí (hráči 17 let a starší). Samozřejmě, že těmto hráčům chybí zkušenosti a nemají techniku prověřenou vypjatými utkáními. Nelze říci, že techniku již plně ovládají, ale v jednoduchých tréninkových situacích mají plnou kontrolu nad míčem. Lidově řečeno, při odbíjení ve dvojicích se nudí.

 • Napsal Slávek Matěj
 • Kategorie: Metodické dopisy TMK

MD 21 - Průpravná cvičení

cviceni-prupravaPrůpravná cvičení zaujímají důležité místo v rozvoji techniky mladých hráčů. V přiložených video ukázkách vám předkládáme inspirativní podněty Slávka a Juliena.

 • Napsal Slávek Matěj
 • Kategorie: Metodické dopisy TMK

MD 20 – Slávek Matěj: Balanční a posilovací cvičení s volejbalovými míči

Velmi často se trenéři ptají, kdy a jak správně začít s posilováním u začínajících volejbalistů. Jde samozřejmě o to, co pod pojmem posilování rozumíme. Většinou si představujeme rozvoj jediné pohybové schopnosti, a tou je síla. Nechci v tomto článku rozebírat podrobně její strukturu, ani se zabývat různými způsoby jejího rozvoje, takže teorie bude co nejstručnější a pokud možno všem srozumitelná (ať se odborníci tedy nepohoršují nad nějakou nepřesnou terminologií).

 • Napsal Enrique Pisani
 • Kategorie: Metodické dopisy TMK

MD 19 – Enrique Pisani: Principy rozvoje techniky volejbalu

pisani-enriqueVážení přátelé, příznivci metodiky. Již dříve jsem avizoval, že vydávání metodických dopisů obohatíme o postřehy a názory zahraničních odborníků. Prvním a v ČR již dobře známým je Enrique Pisani, který bude pravidelně oslovovat vás trenéry. 

 • Napsal Vojtěch Zach
 • Kategorie: Metodické dopisy TMK

MD 18 – Vojta Zach: Rychlý útočný systém – proč a jak…

Strelba sekvence 6(Co sledujeme nácvikem rychlého útoku, co je cílem? Proč má být nahrávka rychlá atd.)

Osnova:

 1. Analogie se Steavem Jobsem
 2. Proč rychlá hra
 3. Krajní útočníci (smečaři a univerzál)
 4. Role středových hráčů
 5. Co když není přihráno?