Menu
  • Napsal Krpač (překlad)
  • Kategorie: Vytrvalost

Atletická příprava a vytrvalostní trénink ve volejbale

vytrvalostSkoro každý volejbalový bundesligový tým má pro kondiční trénink k dispozici atletického trenéra. Co je v jiných sportovních hrách jako fotbal, basketbal, házená už léta samozřejmostí, začíná být také realitou ve volejbale. Proč je však atletický trenér pro volejbalový tým tak důležitý? Se zvyšující se úrovní se atletická připravenost stává důležitějším kritériem, které spolurozhoduje o vítězství a porážce. Potřebují volejbalisté vytrvalost? Pokud pozorujeme volejbal, těžko bychom přišli na myšlenku, že by vytrvalost jako pohybová schopnost hráče mohla být rozhodující pro jeho výkon. Krátké starty a různé druhy skoků charakterizují obraz naší hry. Charakterizovat volejbal jako vytrvalostní sport by proto bylo nanejvýš pochybné. Ve volejbalovém prostředí často slyšíme: “Tréninkem vytrvalosti ztrácí sportovec rychlost“ nebo „je to pouze šikana v přípravě, aby mohli trenéři ukázat svou sílu“. Hráči rádi tvrdí, že se po zápase necítí „vůbec unavení“. Kondiční komponenty vytrvalosti však obsahují více než klasický obraz překonávání určité distance, jak to vyžadují některé atletické běžecké disciplíny, nebo schopnost, také po 85 minutách jet na plný plyn, jak to umí dobří fotbalisté. Více je vytrvalost postavena do vztahu s únavou a ta naproti tomu hraje ve volejbale obrovskou roli.

  • Napsal Mgr. Miro Vavák, PhD.
  • Kategorie: Vytrvalost

Běhat nebo neběhat ve volejbalové přípravě

rychlostBeh – je najelementárnejšou ľudskou pohybovou činnosťou. Nie chôdza, ako si to bežne myslíme, ale beh. Zoberme si malé dieťa. Keď sa naučí stáť chvíľu na mieste, učí sa chodiť. Ako prvé zdoláva krátke úseky a to nie pomalou chôdzou, ale svižným kolísaním z jednej nohy na druhú, čo vyvrcholí prvým behom. Až neskôr sa naučí spomaliť a udržať rovnováhu aj v pomalej pohybovej činnosti - chôdzi. Beh je z hľadiska pohybu jednoduchším prvkom, jako chôdza. Zotrvačné sily pomáhajú bežcovi udržiavať rovnováhu, a preto sa rytmicky zapája menej svalových skupín do jednoduchého behu (poklusu) ako do chôdze. Ak by sme chceli chôdzu porovnať s rýchlym behom – šprintom, tam už je situácia trochu iná. Ale vo volejbale nás maximálna bežecká rýchlosť nemusí moc zaujímať, jako už bolo viac krát spomenuté v predchádzajúcich článkoch. Ale nech sa na beh pozeráme z ktorej koľvek strany, je nevyhnutným pohybovým tvarom aj vo volejbale.

  • Napsal Mgr. Miro Vavák, PhD.
  • Kategorie: Vytrvalost

Vytrvalost je základem kondiční přípravy

vytrvalostV mesiaci august, keď väčšina klubov začína svoju športovú prípravu je vhodné od začiatku sa venovať aj kondičnej príprave. Práve tá by mala byť prvoradou úlohou prvých 4 – 6 týždňov v športovej príprave volejbalistov. Základom budovania a následného rozvoja špeciálnych –herných- pohybových schopností je ich rozvoj v elementárnej forme. Aj keď rozvoj kondičných aj koordinačných schopností by mal prebiehal súbežne, predsa len v jednotlivých etapách ročného cyklu preberá hlavnú úlohu raz sila, raz rýchlosť a inokedy vytrvalosť....