Menu
  • Napsal Žďárská (překlad)
  • Kategorie: Činnost bez míče

Práce nohou středního blokaře

blok2Jestliže vzájemné postavení hráčů v obraně proti útočnému úderu je dané, útočící hráči musí zaujmout takové postavení, aby byli připraveni k vlastnímu útoku. Všichni útočníci musí být neustále připraveni na některou možnou variantu útoku. Musí tedy zaujmout takové postavení, aby mohli zaútočit. Počet útočících hráčů odstupujících od sítě při protiútoku bude záviset na tom, jestli je nahrávač v daném momentu hráčem přední řady a jestli družstvo využívá i jiné, např. specializované útočící hráče zadní řady.

  • Napsal Zdeněk Haník
  • Kategorie: Činnost bez míče

Start je rozhodující

Při pozorování dobrých hráčů se nám zdá, že jsou vždy včas připraveni na přicházející herní akci a že tuto akci poté řeší často úspěšně. Pro to existuje řada důvodů. V souvislosti s tímto faktem existuje ve sportu jeden pohyb, který je snadno přehlédnutelný, ale jako řídící element má pro úspěch a neúspěch ve hře rozhodující význam. Úvodní pohyb před vlastním cílovým pohybem. Úvodní pohyb (předskok) ve formě plochého (několik milimetrů vysokého) včasného skoku na místě a před vlastním cílovým činem představuje základní předpoklad pro včasné následné jednání ve hře. U předskoku se podle Kuhna jedná o princip. Tento princip se používá v každém sportu, ve kterém platí, včas a co možná nejrychleji vystartovat na krátký míčový kontakt protihráče nebo spoluhráče.