Menu
  • Kategorie: Činnost bez míče
  • Napsal Žďárská (překlad)

Práce nohou středního blokaře

blok2Jestliže vzájemné postavení hráčů v obraně proti útočnému úderu je dané, útočící hráči musí zaujmout takové postavení, aby byli připraveni k vlastnímu útoku. Všichni útočníci musí být neustále připraveni na některou možnou variantu útoku. Musí tedy zaujmout takové postavení, aby mohli zaútočit. Počet útočících hráčů odstupujících od sítě při protiútoku bude záviset na tom, jestli je nahrávač v daném momentu hráčem přední řady a jestli družstvo využívá i jiné, např. specializované útočící hráče zadní řady.

 

 

 

Hráč, který v útočné fázi musí reagovat nejrychleji je střední blokař. Ten prakticky  musí vyskočit v momentu, kdy nahrávač nahrává.

Důležitou roli hraje práce jeho nohou, jejíž pohybovou strukturu můžeme rozdělit do tří fází.

1. Dopad na obě nohy po bloku.

 Dopad z bloku by se měl uskutečnit měkce, se ztlumením nárazu pokrčením nohou v kolenou (tak předejdeme případnému zranění kolen a kotníků). Důležité je, aby postoj hráče byl stabilní, kdy špičky nohou jsou kolmo na síť, tedy ramena a boky souběžně se sítí. Mezi nejčastější chyby, které se v provedení bloku vyskytují, je dopad pouze na jednu nohu, což znamená, že při samotném bloku se paže hráče naklonily na jednu stranu.  V ideálním případě by ruce hráče při výskoku měly být natažené, vytažené z ramen a ve stejné úrovni nad páskou sítě.

 

  2. Středový hráč si odstupuje na 3m - útočnou čáru. Hráč očima sleduje dráhu míče od provedení bloku až po předpokládané umístění nahrávky. Zároveň je hráč po celou dobu natočen tak, aby mohl okamžitě zahájit úder. Cílem je získat dostatečnou vzdálenost k přípravě rychlého útoku.

 

3. Práce nohou při zahájení rychlého útoku a směr rozběhu.

Úhel, který střední blokař zahajuje útok na síť, závisí na postavení, ze kterého se útočný úder zahajuje. Každý tým používá jinou strategii. Většina trenérů

využívá strategie, kdy si útočník odstupuje na 3m čáru do středu hřiště, odkud zahajuje rozběh. Směr rozběhu (první směrovací krok) je tedy buď nalevo, nebo přímo na síť, nebo oběhne podél sítě nahrávače a vykoná smečařský úder odrazem z jedné nohy (slide attack).

Pokud je nahrávač hráčem přední řady, středový hráč by měl využít každé nahrávky na smeč a přebíhat za nahrávačem podél sítě napravo (obr. 1) a provést výše uvedený smečařský úder odrazem z jedné nohy (hlavně a převážně u žen)Tím bude středový (v zóně III) a levý blokař týmu soupeře (v zóně IV) nucený se přesunout se na levou stranu, aby zablokovali. Tím znemožní svému nahrávači úspěšné nahrání na smeč prvním sledem, jelikož blokař musí sledovat tři různé útočící hráče.

Tato taktika je využívána zejména ve volejbalu žen, ale občas je používána i v týmech mužů.

Trenéři volejbalu žen si uvědomili, že pokud využijí tohoto schématu horizontálního

přebíhání při útoku, na straně soupeře se komplikuje blokování a nemusí dojít k úplnému vykrytí vlastního pole.

Mužské týmy většinou spoléhají na své skokanské schopnosti, Středový hráč zahajuje rychlý útok tím, že naběhne za nebo před nahrávače. Jak u mužského, tak ženského volejbalu platí, že pokud středový hráč nabíhá neustále před nahrávače, levý blokař týmu soupeře se přesune na pomoc nahrávači a střednímu blokaři. Tím se vytvoří jednoduché blokové schémaPokud však středový hráč tu a tam přeběhne za nahrávače, přinutí tak blokaře týmu soupeře zůstat za nahrávačem. Může pak nasměrovat smeč před nahrávače pod určitým úhlem. Aby to však mohl provést, musí stát v dostatečné vzdálenosti od sítě.

Nahrávač by měl nahrávku nasměrovat buď dál od sítě – zabrání tak útočícímu hráči tečovat síť, nebo blíže k síti, stále však alespoň ve vzdálenosti 0.3 m, aby měl střední blokař dostatečný prostor k pohybu do stran či rohů hřiště při blokování.

Příklad cvičení na schéma pohybu středového hráče.

Účel: napodobit pohyby, které střední blokař musí vykonat během zápasu.

Cíl: Jeden útočící hráč boduje po každém ze tří útočných úderů a zablokuje dva útočné údery.

Pomůcky: míče, trenérské bloky

Postup:

Trenér nahodí míč přihávajícímu smečaři.  Ten přihraje nahrávači.

Útočící hráč (střední blokař) postupuje podle tohoto schématu:

1. Zaútočí ze zóny III rychlíkem.

2. Přesune se nalevo do zóny IV a vyskočí na blok.

3. Přeběhne na střed z 3m čáry, rozběhne se k útočnému úderu 1. Sledem ze zóny III,  a smečuje.

4. Přeběhne napravo a blokuje v zóně II.

5.Vrátí se zpět na střed 3m čáry a zahájí útok.

Tento dril můžeme upravit tím, že máme hráče, který přihrává zadarmo míče nahrávači na jednotlivé nahrávky. Útočný úder (smeč) můžeme uskutečňovat  před nebo za nahrávačem .

Pete Waite je autor knihy Útočný volejbal (Agressive Volleyball), příručky jak rychle, intenzivně a kvalitně provádět herní činnosti vrcholového volejbalu.