Menu
  • Kategorie: Činnost bez míče

Individuální herní činnosti bez míče

introtext

Největším nedostatkem starší systematiky byla ignorace herních činností nezakončených kontaktem s míčem. Herní činnosti bez míče mají podobu činností přípravných (na základě hodnocení předpokládaného vývoje HS) a zajišťovacích. Nejsou zakončeny kontaktem s míčem (v případě bloku i pokusu kontakt s míčem). Patří mezi ně přípravné herní pohyby na místě (zaujetí nebo úprava střehového postoje, aktivační poskoky, pohyby částí těla apod.) a herní lokomoce (pohyby do výchozích postavení, střehových postojů).

Hráč se během rozehry nejčastěji přesouvá z výchozího do herního postavení a naopak. Přihlédneme-li k postavením, do nichž se hráč dostává po ukončení jedné akce či týmové herní kombinace a začátkem druhé, můžeme herní lokomoci znázornit v následujícím schématu 5 (*.doc). Udělat výčet herních činností bez míče není úkolem této krátké charakteristiky, ovšem z hlediska didaktického je nutno se zaměřit především na řetězce činností hráče, jejichž součástí jsou činnosti bez míče. Samostatný trénink specifického herního pohybu by měl být  součástí každé rozcvičky.