Menu
  • Kategorie: Činnost bez míče
  • Napsal Zdeněk Haník

Start je rozhodující

Při pozorování dobrých hráčů se nám zdá, že jsou vždy včas připraveni na přicházející herní akci a že tuto akci poté řeší často úspěšně. Pro to existuje řada důvodů. V souvislosti s tímto faktem existuje ve sportu jeden pohyb, který je snadno přehlédnutelný, ale jako řídící element má pro úspěch a neúspěch ve hře rozhodující význam. Úvodní pohyb před vlastním cílovým pohybem. Úvodní pohyb (předskok) ve formě plochého (několik milimetrů vysokého) včasného skoku na místě a před vlastním cílovým činem představuje základní předpoklad pro včasné následné jednání ve hře. U předskoku se podle Kuhna jedná o princip. Tento princip se používá v každém sportu, ve kterém platí, včas a co možná nejrychleji vystartovat na krátký míčový kontakt protihráče nebo spoluhráče.

Předskok

Náš rakouský spolupracovník Thomas Artner se na německých stránkách Volejbalové akademie zabýval základním pohybem ve sportovních hrách. Dospěl k zajímavým poznatkům, které bych Vám rád zprostředkoval.

Při pozorování dobrých hráčů se nám zdá, že jsou vždy včas připraveni na přicházející herní akci a že tuto akci poté řeší často úspěšně. Pro to existuje řada důvodů. V souvislosti s tímto faktem existuje ve sportu jeden pohyb, který je snadno přehlédnutelný, ale jako řídící element má pro úspěch a neúspěch ve hře rozhodující význam. Úvodní pohyb před vlastním cílovým pohybem. Úvodní pohyb (předskok) ve formě plochého (několik milimetrů vysokého) včasného skoku na místě a před vlastním cílovým činem představuje základní předpoklad pro včasné následné jednání ve hře. U předskoku se podle Kuhna jedná o princip. Tento princip se používá v každém sportu, ve kterém platí, včas a co možná nejrychleji vystartovat na krátký míčový kontakt protihráče nebo spoluhráče. Tento dynamický startovní stav má skoro u všech technických elementech základní a centrální význam pro včasné jednání ve hře. Další výhodou tohoto přípravného pohybu je, že hráč se opravdu aktivně (tělesně i duševně) připravuje na úkol a na jeho řešení a že se mu tato akce „nestane“, na kterou bude muset se zpožděním reagovat. Na řešení herního úkolu se tímto předskokem podílí už od jeho vzniku. Pozorování míče a jednání protihráče ve hře se stává důležitým faktorem, neboť hráč potřebuje předskok provést ve správné chvíli. Tento duševní náskok umožní také tělesný pohybový náskok. Možné zlepšení následného pohybového jednání může být odůvodněno aktivním předskokem, protože hráč se duševně i fyzicky nastaví na ještě důležitější pohyb než je samotný předskok. Někteří hráči provedou předskok, aniž by se ho museli učit. Takříkajíc intuitivně. Některým hráčům a trenérům je předskok absolutně cizí. Víme, že tento pohyb existuje v mnoha sportovních odvětvích, ve kterých jde o rychlou anticipaci (tenis – return, fotbal – brankář, házená – brankář atd). U tenistů se dá předskok nejlépe pozorovat při returnu servisu. A kde se s předskokem setkáváme nejčastěji ve volejbale?

U přihrávky po podání nastane předskok těsně před nebo současně s kontaktem míče podávajícího hráče. V závislosti na tom, jaký typ a rychlost podání soupeř zvolí a z jaké vzdálenosti od základní čáry podávající hráč servíruje. Při chybách na přihrávce mohou nepřihrávající hráči lépe reagovat a odražené míče zachránit.

Ve hře v poli – Proti nahrávači na síti s nahrávkou ve výskoku se uskuteční první předskok před kontaktem nahrávače s míčem kvůli útoku na druhou přes síť, druhým předskokem je zakončen pohyb při vysunutí obrany bezprostředně před útočným úderem protihráče do míče. Hráč v obraně by měl při vysunutí během odrazu protihráče provést krátký a plochý poskok na obou nohách, při kterém se nohy hráče dostanou na špičky a za těžiště těla. Tím se bránící hráč dostane do pozice, ve které váha těla spočívá na přední části jeho nohou, což umožňuje lepší reakci proti míči a udržení muskulatury v dynamickém předpětí.

Při vykrývání vlastního útočícího hráče – předskok současně s útočným úderem vlastního útočícího hráče.

Při nahrávce – předskok je uskutečněn po vběhnutí do místa nahrávky

Při obranném vysunutí předního neblokujícího hráče – přesun do obranného postavení v zónách II a IV.

Jak dalece se vyplatí učit předskok dospělého hráče, je těžké říci. Nabídnout předskok bychom však měli všem hráčům. Mladí hráči by však měli povinně z předskoku profitovat.

Thom Artner