Menu
  • Kategorie: Plánování a periodizace
  • Napsal Žďárská (překlad)

Ideální silový a kondiční program I.

sila-program-fitnesPřínášíme vám náhled do programu zaměřeného na rozboj fyzické kondice na univerzitě Minnesota – Silový trénink, rozvoj fyzické kondice. Neexistuje univerzální program na rozvoj fyzické kondice, dovolujeme si zde však uvést náš ideální program.

 

 

Před časem jsme uvedli postupně tři série pojednání, věnující se kondičnímu tréninku volejbalu – Performance Conditioning Volleyball. Podle mého se jednalo o studii, která se za posledních 19 let věnovala silovému a kondičnímu tréninku do nejmenšího detailu. Jejími autory byla kondiční trenérka Sara Wiley a Associate Head Coach -  Laura Bush. Termín ´ideální´však nepochází z programů ´X´ a ´O´. Ty jsou zcela specifické právě pro univerzitu v Minnesotě, kde, jak známo, nazýváme program ´Fit-to-a-I´, tedy program, který sedí konkrétnímu danému sportovci. Je tedy připraven každému hráči na tělo a liší se od hráče k hráči.  Svým způsobem však program ideální je.

Začněme u Sáry. Ta se při vytváření kondičního programu zaměřuje na věk sportovce a také na důvod, proč se zapsali právě na univerzitu v Minnesotě. Teprve pak pro ně připraví specifický trénink. Její program je zaměřen na rozvoj tělesné kondice a zvýšení fyzické odolnosti jedince. To, že bere v úvahu i výše zmíněné aspekty, je však krok navíc. 

Zde uvádíme základní principy jejího progamu:

#1 Cvičení zaměřené na zvýšení a udržení pružnosti kloubů

#2 Práce na zlepšení fyzické odolnosti jedince

 #3 Cílené programy zaměřené především na cvičení podložce, kdy tělo vytváří odpor svou vlastní vahou. Cviky zaměřené na rotaci páteře, přispívající k udržení pružného těla. 

#4 Specifické cviky zaměřené na zvýšení a udržení fyzické energie

 #5 Cílené cviky zaměřené na intenzivní a komplexní zlepšení pohybové aktivity.

 #6 Techniky zaměřené na zpevnění ramen a kotníků.

Všechny z uvedených technik jsou zaměřeny a přizpůsobeny volejbalu, na který se Sara ve svém programu cíleně zaměřila a odpovídají potřebám trenérů volejbalu – proto je nazýváme ´Ideální´.

Jak Sara uvádí, před jarní sezónou praktikují třítýdenní série cvičebních programů, kdy poslední dva dny zakončí v posilovně.  Důvodem, proč jsme zvolili právě dva dny je, říká Sára, že Hugh McCutcheon – který je zodpovědný za program v posilovně od jara do podzimu, postupně zvyšuje zátěž (zároveň sportovce v této oblasti vzdělává). Tato doba je pro sportovce, rozvoj jejich vytrvalostní síly, zlepšení svalové pružnosti a zároveň regeneraci organismu velice důležitá. Zejména poslední zmíněné techniky - práce na regeneraci organismu, jsou často přehlíženy. 

Pokračování článku vám přineseme v druhém díle článku.