Menu
 • Kategorie: Blokování
 • Napsal Ivan Pelikán

Něco o blokování ve volejbalu II.

blokovaniPrvní letošní metodický pokyn od Ivana Pelikána je zaměřen na blokování a přesuny středových hráčů.

 

 

 

 

 

I. PŘESUNY STŘEDOVÉHO HRÁČE

Přesuny z místa výchozího postavení do místa blokování

1. Krátké přesuny (do 2 m) úkrokem:

 • Pohyb rovnoběžně se sítí – čelem k ní
 • Úkrok se provádí vnější (směrovou nohou) přísun druhou nohou
 • Směrová noha zabrzdí pohyb a vnitřní noha se přesune do odrazového postavení
 • Váha těla přenesena vpřed (pohyb je realizován spíše po přední části chodidel). Z této pozice těla se směr a poloha hráče mění podstatně rychleji než z pozice „posazeného“ těžiště těla vzad.

2. Dlouhé přesuny – běh:

 • Otočení trupu těla do směru letu míče a běh, odraz jako při útočném úderu – natočení chodidel a rotace
 • Do zóny IV(vlevo) – krokosled jako při smečařském úderu
 • Do zóny II (vpravo) – dokrok pravou nohou, pokud možno kolmo na síť

II. PŘESUNY KRÁJNÍCH HRÁČŮ

1.   Hráč v zóně IV:

 • Úprava postavení – úkrok. Váha těla přenesena vpřed (pohyb je realizován spíše po přední části chodidel). Z této pozice těla se směr a poloha hráče mění podstatně rychleji než z pozice „posazeného“ těžiště těla vzad.
 • Překrok – smečařský odraz při blokování ze středu – natočení chodidel a rotace

2.   Hráč v zóně II:

 • Úprava postavení – úkrok
 • Překrok se zakončením na pravou nohu - natočení chodidel a rotace

III. AKCE NOHOU PŘI PŘESUNU

1.   Směrová noha:

Noha, která je vždy blíže směru letu míče (vlevo - levá, vpravo – pravá)

 • Někdy velmi krátký, někdy pouze odlehčení a přesun váhy
 • Pevný krokosled

a) První krok – směrová noha (odlehčení)

b) Druhý krok – běžecký

 • Dlouhý krok nesměrovou nohou (nesouhlasnou)
 • Osa ramen kolmo na síť
 • Pata nesouhlasné nohy došlapuje a začíná švih paží dopředu
 • Paže jsou pokrčené

c) Třetí krok – otáčecí

 • Dokončení přesunu
 • Otočení osy ramen (boků) rovnoběžně se sítí
 • Směrová noha je optimálně kolmo na středovou čáru (natočení chodidla – rotace začíná v bocích)
 • Paže mezi tělem a sítí „obtáčí“ síť a přesahují
 • Když směrová noha není v kolmém postavení k síti, přetáčení roviny ramen až po odraze

2.   Trojúhelník: součinnost dvou a tří hráčů při přesunu

 • Dva či tři hráči blízko sebe – nutnost koordinace pohybu
 • Směrová noha krajního hráče ve směru pohybu by mohla narazit na nesouhlasnou nohu spoluhráče
 • Směrová noha krajního hráče vzad do hřiště ve směru pohybu

IV. ČINNOST PAŽÍ

Činnost paží během přesunu z výchozího postavení do místa blokování

1.   Při přesunu úkrokem:

 • Paže jsou pokrčené mezi sítí a tělem
 • Vzdálenost hráče od sítě je úsečka spuštěná z hrudní kosti na rovinu sítě, její velikost je daná vzdáleností loktů od roviny těla

2.   Při přesunu během:

 • Paže jsou přirozeně drženy jako při běhu
 • V posledním kroku paže před tělem a „obtékají“ pásku – dlaně již připraveny pro kontakt s míčem (prsty od sebe, zápěstí „nezalomeno“, pevné držení)
 1. Přesuny blokaře v zóně IV – přesuny hráče při blokování ze středu
 2. Blokování od „středu“ – součinnost krajního hráče se středovým hráčem na bloku prvního sledu
 3. Blokování od krajů – výchozí postavení krajních blokařů pro blokování úderů z krajů sítě – zpravidla 50 cm od antény
 4. Přesah paží hráče  
 5. Časování bloku

V. BLOKOVÁNÍ SMĚRU – UZAVÍRÁNÍ BLOKU

Seskupování bloku

V reakci na akci soupeře sestavení dvojbloku, trojbloku

Principy sestavení dvojbloku

 • Krajní blokař odpovídá za postavení bloku ve směru útoku
 • Střední blokař má za první úkol postavit blok na rychlý útok středem sítě soupeře
 • Po splnění se přesouvá ke krajnímu hráči a vytváří dvojblok
 • Střední blokař předvídá dlouhou nahrávku

Způsoby sestavení dvojbloku

 • Jeden hráč se přibližuje k druhému
 • Vysoká nahrávka (bez časového stresu)
 • Krajní hráč je v místě odrazu
 • Krajní hráč ke středovému hráči (útok soupeře za zóny 6)
 • Důležitost načasování bloku
 • Synchron (zrcadlový přesun, sladěný přesun)

Pohyb dvojice, trojice blokařů jako jeden celek, použití u blokování ze středu

 • Dva hráči se pohybují ve stejném rytmu do místa bloku
 • Použití trojúhelníku
 • Rozhodující je sestavení (seskupení) rukou nad sítí  

Předchozí díl naleznete: ZDE

 

Autor: Ivan Pelikán