Menu
  • Kategorie: Blokování
  • Napsal Ivan Pelikán

Něco o blokování ve volejbalu I.

blokovani-pelikan1. VÝZNAM BLOKU PRO VOLEJBAL:
- Jeden z prvků přímé konfrontace se soupeřem. Umožňuje získat přímí bod. Základní prvek obrany. Součinnost s obranou družstva v poli. Důležitý prvek v psychologii hry jako takové

 

 

 

2. HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI BLOKOVÁNÍ:

- Odhad místa blokování jako reakce na akci soupeře

- Místo blokování vzhledem k poloze míče, paže protihráče, hráče soupeře vůbec

- Časování bloku

- Předvídání činnosti soupeře

- Technika přesunu

- Technika bloku (jednobloku, dvojbloku, trojbloku)

   a) Práce rukou při odrazu

   b) Práce rukou při přechodu nad síť

   c) Práce rukou nad sítí – nastavení plochy do správného směru

- Nastavení plochy pod správným úhlem

- Sestavování bloku (dvojblok, trojblok)

- Součinnost bloku s hráči v poli - taktika blokování

   a) Upřednostnění směru blokování (diagonála, „lajna“…)

   b) Dvojblok, trojblok (hluboká obrana)

- Schopnost bloku (paží) unést tvrdost úderu 

 

3. DEFINICE POJMŮ SOUVISEJÍCÍCH S BLOKEM:

1. Taktika a strategie blokování 

Způsob využití všech možností blokování, určení priorit a užití různých typů bloku, součinnost jednotlivých typů bloků s obrannou v poli, využití blokování - obrany proti konkrétnímu týmu

2. Součinnost bloku s obranou v poli

Vymezení jasné součinnosti s hráči v poli, vymezení role bloku, signální aparát:

- S jednoblokem – pohyb hráčů v poli v závislosti na jednobloku

- Dvojblokem – pohyb a postavení hráčů v poli v závislosti na dvojbloku

- Trojblokem – pohyb a postavení hráčů v poli v závislosti na trojbloku 

3. Jednoblok (monoblok)

Provedení aktu blokování jedním hráčem – přehrazení směru útoku jedním hráčem:

- Krajní hráč v zóně 4 vlastního družstva (zpravidla určeno postu smečařů)

- Krajní hráč v zóně 2 vlastního družstva (zpravidla určeno postu nahrávač nebo universál)

- Středový hráč při blokování středových hráčů či doskoku ze zóny 6 soupeře 

4. Dvojblok 

Provedení aktu blokování dvěma hráči – přehrazení směru útoku dvěma hráči:

- V zóně 4 vlastního družstva

- V zóně 2 vlastního družstva

- Blokování ze středu proti útoku blokaře soupeře 

5. Trojblok 

Provedení aktu blokování třemi hráči – přehrazení směru třemi hráči

- V zóně 4 vlastního družstva

- V zóně 2 vlastního družstva

- V zóně 3 vlastního družstva (obrana útoku soupeře ze zóny 6)

6. Obranný blok 

Blok, který nepřesahuje rovinu sítě vytyčenou anténkami

- Hráč se snaží dostat bránící ruce co nejvýše a tím brání soupeři v útoku přes blok

- Blok po přesunu, který časově nestihne úder soupeře, pouze vložení rukou do směru udeřeného míče (měkké ruce) 

7. Základní postoj blokaře ve výchozím postavení

Blokař – stojí čelem k síti, chodidla mírně od sebe, ramena souběžně se sítí, paže jsou ohnuté v loktech, dlaněmi na úrovni ramen, kolena mírně pokrčená, hmotnost je na plných chodidlech s tendencí mít ramena před těžištěm trupu (mírný předklon)

- Poloha paží – vymezují vzdálenost hráče od sítě, dlaně na úrovni ramen, tak, aby umožnily splnit dvě základní podmínky:

      - Rychlost odrazu

      - Okamžitý přesah (obtékání pásky)

      - Poloha nohou – nízko na mírně pokrčených nohou

8. Popis polohy těla a rukou v okamžiku střetu s míčem

Paže jsou v maximálním přesahu, pevné s roztaženými prsty, nepohybující se. Tělo – vytváří oblouk, kdy špičky nohou mají tendenci být na svislici spuštěné z nejvyššího bodu blokujících rukou.

9. Blokování na místě bez přesunu

Středový hráč:

      - Širší postoj nohou, větší ohnutí v koleni

      - Mírně na špičkách – plná chodidla s tendencí dopředu

      - Nutnost vyskočit bez protipohybu,

      - Přešlapování – zrychlení odrazu – reakce

      - Časování - výskok proveden při odrazu soupeře (kombinace 1,3,4 – rychle, zpravidla středem sítě). Pokyn i

        učení – sleduj nohy soupeře a načasuj svůj odraz ve stejný časový okamžik)

Krajní hráč na místě bez přesunu:

      - Postoj na napnutých nohách (pro lepší časování bloku)

      - Flexe do 90 °, spuštění rukou níže

      - Prudký pohyb paží a narovnání nohou

      - Paže jdou vzad až za tělo, v oporové fázi následuje prudký švih

      - Sčítání sil nohou, trupu

      - Paže se pohybují před tělem a obtékají pásku, pronikají nad plochu hřiště soupeře 

 

4. ČINNOST RUKOU PŘI BLOKOVÁNÍ

      - Ruce před tělem, šikmo vzhůru, jsou napnuté

      - bez mezery mezi blokem a sítí

      - Těžiště těla před rovinu proloženou špičkami nohou

      - Ruce při své dráze do kulminace jsou neustále odrazovou plochou schopnou blokovat

      - Prsty a palec tvoří pevnou plochu, jsou roztažené, propnuté (ovládané)

      - Hlava je v prodloužení trupu, oči kontrolují situaci

      - Vytváří se „blokařská skoba“

      - V okamžiku úderu (když je čas) dochází k propnutí trupu a navýšení bloku a zaklopení zápěstí

      - Uzavírání bloku u krajních hráčů – pravá (levá) ruka nastaví plochu dlaně po odrazu do hřiště

      - Dopad do stejného místa (vysoká nahrávka, blok z místa)

      - Při dopadu nutnost co nejrychlejšího pohybu do místa nového bloku

      - Hráč nesmí spustit ruce dolů

      - Dopadá se na špičky, či mírně plná chodidla, mírně předkloněn

      - Kolena amortizují dopad ohnutím

      - Paže zůstávají nahoře, pokud následuje blok, v případě jiné akce se chovají přirozeně

      - Otevření se hře – krajní blokaři vždy s rotací do hřiště

 

Pokračování v příštím metodickém dopise.