Menu
 • Kategorie: Učební postupy
 • Napsal Ivan Pelikán

Organizace metodického semináře minivolejbalu

seminar-minivolejbalVe dnech 20. – 21. října proběhlo v Olomouci a Plzni další školení minivolejbalu, které bylo určené pro učitele ZŠ, trenéry, rodiče a všechny další zájemce. Akci zaštitovalo AŠSK v organizačním spojení s ČVS. V průběhu dvou dnů se zúčastnilo semináře 85 posluchačů. Lektory byli Oldřich Záhoř, Jakub Lejsek a Ivan Pelikán. Organizačně školení řídil Jiří Zach a Ivan Pelikán. V roce 2014 proběhlo školení v Brně a Hradci Králové. V letošním roce bylo koncepčně vybráno opět jedno místo na Moravě (Olomouc) a jedno místo z Čech (Plzeň). V roce 2016 hodláme dodržet stejný model a „nasát“ další okruh nových trenérů nejmenších hráčů v dalších regionech ČR!

 

 

Objem výuky byl stanoven na cca 5,5 hodin. Rozdělení na část teoretickou a praktickou se nám již druhým rokem osvědčuje! Při organizaci podobného konceptu je zásadní převést teorii ihned do praxe a to za přítomnosti dětí odpovídajícího věku! Ideální stav je ten, když se posluchači zapojí do výuky!

Program:

ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ (J. Zach, I. Pelikán)

MINIVOLEJBAL V BARVÁCH (J. Lejsek)

 • Co je to minivolejbal?

 • Rozdíl mezi „šestkovým“ volejbalem a mini z pohledu učení hry a techniky volejbalu.

 • Pravidla – jednotlivé „barvy“ (požadavky na techniku a vedení družstva – hráčů, psychologické aspekty atd.).

 • Turnaje, festivaly – organizace atd.

PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ MINIVOLEJBALU V HODINÁCH TĚL. VÝCHOVY (O. Záhoř)

 • Nebojme se minivolejbalu v hodinách TV!

 • Organizace učební hodiny (zorganizuj si prostor, použij co nejvíce pomůcek, nauč děti samostatnosti…).

 • Prostřednictvím hry se učíme.

 • Nebojme se, že děti budou dělat chyby.

 • Adaptuj vhodně hru na úroveň jedince.

 • Organizační formy hry (1-1, 2-2) s vazbou na prostor tělocvičny.

 • Důležitost obecné průpravy (atletika a gymnastika) a zapojení míče všech forem do učební hodiny (míčová gramotnost).

PRAKTICKÁ UKÁZKA FOREM MINIVOLEJBALU V BARVÁCH (J. Lejsek)

OD PŘEHAZOVANÉ K PLYNULÉMU PRSTOVÉMU MIMIVOLEJBALU V METODICKÉ ŘADĚ (O. Záhoř, I. Pelikán)

 • Od chytání míče a chytání nad hlavou hráče až po odbití vrchem obouruč. 

 • Obecná a specifická průprava hráče.

 • Vhodné zařazování průpravných her (adaptovaná hra).

 • Formy zahájení hry.