Menu
  • Kategorie: Individuální činnosti
  • Napsal Ivan Pelikán

Video: Pohybový základ individuálně herních činností

prijem-podani Nosné myšlenky

·       Mezi obecnou a specifickou částí (průpravou hráče) nejsou hranice a vše je propojeno

·       Důležité je odhalit pohybovou podstatu konkrétní techniky a tu rozvinout co nejdříve z důvodu „založení“ správných pohybových stereotypů, což může eliminovat pozdější zdravotní problémy a pomoci rozvinout odpovídající rozsah technického gesta (korektní a optimální provedení)

 

Dva základní principy

     I.         Hráč (veden trenérem) rozvíjí techniku, aniž by si nutně musel uvědomovat, že jde o techniku hry volejbalu. Souvislosti a vytvoření pohybových úkolů je úkol trenéra

   II.         Výchozím bodem je individualita každého jedince:

·       Základ je pro všechny stejný, ale každý hráč provádí pohybový úkol dle individuálních schopností a předpokladů

·       Kyčelně – pánevní spojení: Tato oblast lidského těla se nachází mezi pánví a horní částí nohy. Z této oblasti vychází (měla by vycházet) veškerá snaha o změnu směru pohybu těla. Správné a odpovídající zapojení tohoto pohybového principu hráče zabraňuje přetěžování zad (bederní část atd.) a v neposlední řadě rozvíjí založení správných pohybových návyků souvisejících s dobrým provedením techniky.