Menu
  • Kategorie: Video
  • Napsal Jaroslav Neumann

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 5 6

Přihrávka ve trojici ve specifickém postavení v rotaci I s následným útokem
Počet hráčů: 14


Výchozí postavení
Strana X
Trojice hráčů S2x v zóně V, Lx v zóně VI a S1x v zóně I (přední následně útočí) je připravena
k přihrávce, nahrávač Nx v zóně I připraven k vběhnutí. Hráč Ux v zóně IV je připraven
k útoku, hráč Bx v zóně III je připraven k útoku v 1. sledu. Hráč Ax je připraven
k podání.
Strana Y
Hráči S1y v zóně IV, Uy v zóně II a By v zóně III jsou ve výchozím blokařském postavení,
hráči S2y v zóně VI, Ly v zóně V a Ny jsou připraveni ve výchozím postavení pro vybírání.
Hráč Ay je připraven k podání.
Provedení
Hráč Ay zahajuje akci podáním. Po přihrávce na straně X hráči v rotaci I provádějí útočnou kombinaci
se třemi útočníky proti kompletní obraně soupeře. V případě úspěšné obrany se akce
nedohrává, jde o maximální počet provedených útočných kombinací po přihrávce. Po několika
akcích si hráči na stranách X a Y vymění role a začíná se podáním na straně X.