Menu
  • Kategorie: Video
  • Napsal Jaroslav Neumann

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 5 3

Střídej po přihrávce
Počet hráčů: 6 – 8


Výchozí postavení
Strana X
Trojice hráčů Ax, Bx a Cx je připravena k přihrávce, jeden hráč Dx připraven za hřištěm.
Strana Y
Několik hráčů je připraveno k podání.
Provedení
Hráči Ax, Bx a Cx přihrávají smečované podání ze strany Y do určené zóny, hráči na straně
Y opakovaně podávají. Jeden z trojice hráčů, který míč přihrál, je okamžitě střídán čtvrtým volným
hráčem Dx, po přihrávce jednoho z hráčů se vrací zpět na jeho místo. Cvičení je vhodné
i proto, že hráči neustále mění zónu, v níž přihrávají.
Varianta:
C 3.5.3 a – Počkej si na chybu partnera
Střídá ten hráč, který udělal chybu. Nároky na kvalitu přihrávky postupně zvyšujeme (přihrávka
do vymezeného kruhu, možnost sehrání úderu č.1 atd.).