Menu
  • Kategorie: Video
  • Napsal Jaroslav Neumann

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 5 2

Přihrávejte ve dvojici celé hřiště
Počet hráčů: 3 – 6


Výchozí postavení
Strana X
Na straně X je dvojice hráčů Ax a Bx připravena k přihrávce.
Strana Y
Několik hráčů je připraveno k podání.
Provedení
Hráči Ax a Bx přihrávají smečované podání ze strany Y do určené zóny, hráči na straně Y opakovaně
podávají. Tato forma je sice herně nespecifická, ale v určitých obdobích ji lze zařazovat
jako trénink herní lokomoce, specifické kondice nebo tréninkového nasazení. Zároveň je zde
řešena zcela běžná herní situace, kdy se dvojice přihrávajících smečařů snaží „krýt“ třetího slabšího
přihrávače.