Menu
  • Kategorie: Video
  • Napsal Jaroslav Neumann

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 2 3

Přihraj jednou pomalu a jednou rychle letící míč
Trojice + trenér: hráči A, B, C stojí v postavení do trojúhelníku. Trenér stojící na vyvýšeném místě
vzdáleném cca 5 m od sítě po vlastním nadhozu lobuje (drajvuje) míč směrem k hráči A tak, aby
imitoval dráhu letu při podání. Hráč A přihrává nejprve míč od trenéra a následně druhý (volně letící)
míč od hráče B stojícího cca 5 m od sítě a trenéra. Hráč A oba míče přihrává k síti na hráče C,
který je chytá a podává do zásobníků s míči. V pozici přihrávajících hráčů se mohou střídat i další
připravení hráči.