Menu
  • Kategorie: Video
  • Napsal Jaroslav Neumann

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 3 5

Počkej si na chybu partnera
Počet hráčů: 7


Výchozí postavení
Strana X
Hráči Ax, Bx jsou za hřištěm připraveni k provedení plachtícího podání do zóny I, resp. V,
Cx zásobuje podávající hráče míči.
Strana Y
Hráči Ay, By jsou v zóně I, resp.V připraveni k přihrávce a trenér v zóně III v pozici nahrávače.
Hráči Cy a Dy jsou připraveni za hřištěm.
Provedení
Hráči na straně X podávají na hráče Ay, By, kteří přihrávají, dokud neudělají na přihrávce chybu.
Trenér pod sítí určuje (podle situačně stanovených kritérií), kam má přihrávka směřovat, aby
nebyla posuzovaná jako nepřesná. Jakmile se jeden z hráčů dopustí chyby, nastupují další přihrávající
hráči, kteří jsou připraveni za hřištěm – Cy a Dy.