Menu
  • Kategorie: Video
  • Napsal Jaroslav Neumann

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 6 4

Zaútoč po vlastní přihrávce nebo vykrývej
Počet hráčů: 11

 


Výchozí postavení
Strana X
Hráč Ax v zóně V, Bx v zóně I a Cx v zóně VI připraveni k přihrávce, hráč Dx je připraven za
hřištěm, nahrávač Nx v zóně III připraven k nahrávce.
Strana Y
Hráč Ay je v zóně IV, By v zóně II a Cy v zóně III ve výchozím blokařském postavení a trojice
hráčů Dy, Ey a Fy je připravena k podání.
Provedení
Hráči Ax, Bx a Cx přihrávají smečované podání do zóny III a nahrávač Nx volí směr nahrávky
následovně: vystřelenou do zóny IV hráči Ax, vystřelenou do zóny II hráči Bx a rychlou nahrávku
třetího sledu do zóny VI hráči Cx. Přihrávající hráči se nabízejí k útoku, ale v případě, že
nahrávku nedostanou, okamžitě míří k útočícímu hráči, kde poklekem na jedno koleno vykrývají.
Příslušný hráč útočí proti jednobloku, resp. dvojbloku. Po odsmečování nastupuje na
místo útočícího hráče další hráč Dx. Na podání se pravidelně střídají hráči Dy, Ey a Fy a akce
pokračuje se stejným sledem činností.