Menu
  • Kategorie: Video
  • Napsal Jaroslav Neumann

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 6 2

Útoč po vlastní přihrávce
Počet hráčů: 6


Výchozí postavení
Strana X
Hráči Ax, Bx jsou připraveni k plachtícímu podání.
Strana Y
Hráči Ay, By jsou těsně za útočnou čárou v zóně I, resp.V připraveni k útočnému úderu po
pohybu vzad a přihrávce. Nahrávači N1y, N2y jsou v zóně VI připraveni k naběhnutí
a nahrávce ze zóny III.
Provedení
Hráč Ax podává (plachtící podání) na hráče Ay v zóně I, který míč přihrává po pohybu vzad
do zóny III na nabíhajícího nahrávače N1y. Ten mu po vběhnutí nahrává polovysokou
(vystřelenou) nahrávku do zóny II a hráč Ay útočí do libovolného směru. Následující akci
zahajuje podáním ze strany X hráč Bx na hráče By, který v zóně V po pohybu vzad přihrává
míč na nabíhajícího nahrávače N2y. Ten nahrává polovysokou (vystřelenou) nahrávku do
zóny IV a hráč By útočí.