Menu
  • Kategorie: Video
  • Napsal Jaroslav Neumann

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 6 1

Váhy s přihrávkou
Počet hráčů: 3


Výchozí postavení
Strana X
Hráč Ax stojí se zásobníkem míčů ve vzdálenosti cca 5 m od sítě připraven k útočnému
úderu (s charakterem smečovaného podání).
Strana Y
Hráč Ay je v zóně V připraven k přihrávce a hráč By stojí v zóně III v pozici nahrávače.
Provedení
Hráč Ax podává na hráče Ay, který přihrává do zóny III a po nahrávce hráče By útočí ze zóny IV.
Mezitím hráč By odstupuje do zóny I a podání od hráče Ax přihrává do zóny III, kam se přesouvá
hráč Ay. Ten nahrává míč do zóny II a hráč By útočí na stranu X. Hráč Ay odstupuje do
svého výchozího postavení a akce pokračuje se stejným sledem činností.