Menu
  • Kategorie: Video
  • Napsal Jaroslav Neumann

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 5 5

Přihrávejte ve trojici – třetího hráče imituje židle
Počet hráčů: 4 – 6


Výchozí postavení
Strana X
Dvojice hráčů Ax a Bx je připravena k přihrávce, postavení třetího hráče imituje židle, která
je umístěna střídavě v různých zónách.
Strana Y
Několik hráčů je připraveno k podání.
Provedení
Hráči Ax a Bx přihrávají smečované podání ze strany Y do určené zóny, hráči na straně
Y opakovaně podávají. Cílem cvičení je imitace herní situace, kdy přihrávající hráč po
pohybu stranou k míči periferně vnímá překážku nebo potencionální možnost střetu s hráčem
(v tomto případě židle). Hráči reagují s úmyslem dostihnout a přihrát každý míč,
i když směřuje do blízkosti židle. Jedině v případě, že podání letí přímo do židle, hráči míč
nepřihrávají.