Menu
  • Kategorie: Video
  • Napsal Jaroslav Neumann

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 1 9

Prsto-bagrová honička v třímetrovém území ve dvojici
Dvojice: hráči A a B stojí proti sobě na třímetrové čáře – bokem k síti. V této vzdálenosti rovnoběžně
se sítí střídavě odbíjejí míč spodem nad sebe a druhým odbitím vrchem vrací míč spoluhráči.
Po odbití vrchem a přesunu úkroky k síti imitují blok a přesouvají se zpět na třímetrovou čáru.
Akce se opakuje se stejným sledem činností. Způsob odbití je volen podle situace (v ose – mimo
osu těla). Když získají rytmus, mohou rychlost letu míče zvyšovat.