Menu
  • Kategorie: Video
  • Napsal Jaroslav Neumann

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 5 4

Přihraj ve ztížených časových podmínkách
Počet hráčů: 5 – 8


Výchozí postavení
Strana X
Trojice hráčů Ax, Bx a Cx je připravena k přihrávce.
Strana Y
Několik hráčů je připraveno k útočnému úderu po vlastním nadhozu ve vzdálenosti cca 6 m od sítě.
Provedení
Hráči Ax, Bx, Cx přihrávají útočný úder ze strany Y s charakterem smečovaného podání. Tím se
zkracuje čas možné reakce přihrávajících hráčů. Hráči přihrávají do určené zóny, hráči na straně
Y opakovaně útočí.