Menu
  • Kategorie: Video
  • Napsal Jaroslav Neumann

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 1 7

Malý kolotoč
Dvojice: hráči A a B stojí proti sobě ve vzdálenosti cca 3 – 4 m. Hráč A odbíjí míč vrchem
vpravo od hráče B, který mu odbitím spodem po úkroku míč vrací. Hráč A odbíjí znovu doprava
od hráče B a otáčí se pomalu kolem své vlastní osy. Hráč B se pohybuje dokola kolem
pomyslného středu, kterým je hráč A. Pohybuje se úkroky a přihrává míč (odbitím spodem)
zpět na hráče A.