Menu
  • Kategorie: Video
  • Napsal Jaroslav Neumann

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 1 6

Seskoč z lavičky, ukroč a zmrzni v přihrávacím postoji
Jednotlivci: hráč seskakuje z vyvýšeného místa (lavičky) do stoje rozkročného a na signál trenéra
se přesouvá dvěma rychlými úkroky určeným směrem. Pohyb je zakončen ve stabilní poloze a váha
je na obou nohách. V momentu, kdy se hráč dostává do přihrávacího postoje, spojuje paže do polohy
pro kontakt s míčem.