Menu
  • Kategorie: Video
  • Napsal Jaroslav Neumann

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 3 3

Přihrávka pod různým úhlem
Počet hráčů: 3


Výchozí postavení
Strana X
Trenér stojí na vyvýšeném místě cca 5 m od sítě a hráč Ax je se zásobníkem míčů vzdálen
cca 4 – 5 m od sítě.
Strana Y
Hráč Ay je v zóně I připraven k přihrávce, hráč By stojí v zóně III pod sítí se zásobníkem
míčů.
Provedení
Trenér po vlastním nadhozu zasmečuje na hráče Ay, který míč přihrává k síti na hráče By. Po
přihrávce se hráč Ay přesunuje do zóny VI a přihrává míč od hráče Ax, který útočí (imituje smečované
podání) okamžitě po zaujetí postavení hráče Ay. Ten se přemísťuje do zóny V a přihrává
další trenérem zasmečovaný míč. Všechny přihrávky směřují k síti na hráče By, který je chytá
a dává do zásobníku. Údery z bedny jsou prováděny až po přesunu přihrávajícího hráče do
výchozího postoje v jednotlivých zónách. Okamžitě po skončení akce mohou postupně hráče Ay
nahrazovat další hráči.