Menu
  • Kategorie: Video
  • Napsal Jaroslav Neumann

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 3 1

Trojúhelník s plachtícím podáním
Počet hráčů: 3


Výchozí postavení
Strana X
Hráč Ax je za hřištěm připraven k provedení plachtícího podání.
Strana Y
Hráč Ay je v zóně V připraven k přihrávce a hráč By v zóně III zaujal pozici nahrávače.
Provedení
Hráč Ax podává na hráče Ay, který přihrává do zóny III a po nahrávce hráče By chytá míč v zóně
IV. Mezitím hráč By odstupuje do zóny I a podání od hráče Ax přihrává do zóny III, kam se přesouvá
hráč Ay. Ten nahrává míč do zóny II a hráč By míč chytá. Hráč Ay odstupuje do svého
výchozího postavení (viz schéma).