Menu
  • Kategorie: Video
  • Napsal Jaroslav Neumann

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 3 2

Trojúhelník s plachtícím podáním a útočným úderem s charakterem smečovaného
podání
Počet hráčů: 4


Výchozí postavení
Strana X
Hráči Ax, Bx jsou za hřištěm připraveni k provedení plachtícího podání ze zóny I.
Strana Y
Hráč Ay je v zóně V připraven k přihrávce a hráč By v zóně III zaujal pozici nahrávače.
Provedení
Hráč Ax podává plachtící podání na hráče Ay, který přihrává do zóny III. Po nahrávce hráče By
útočí ze zóny V cca 4,5 m od sítě (imituje smečované podání) na hráče Ax, který zaujal pozici
přihrávače v zóně I. Mezitím hráč By odstupuje do zóny I a podání od hráče Bx přihrává do zóny
III, kam se po útočném úderu přesouvá hráč Ay. Ten nahrává míč do zóny I cca 4,5 m od sítě
a hráč By útočí (imituje smečované podání) na hráče Bx, který zaujal pozici přihrávače v zóně V.
Hráči Ax a Bx přihrávají míč k trenérovi, který stojí pod sítí se zásobníkem míčů (viz schéma).