Menu
  • Kategorie: Video

Videoseriál - Moderní trendy mužského světového volejbalu, IX. část: O činnosti v obraně

„České družstvo dosáhlo na MS v Japonsku zcela nečekaně vysoké umístění ve hře v poli (2. místo za Japonskem s průměrem 5.81 zachycených míčů na set), což je dáno zřejmě následujícími okolnostmi:

  • Zvednutí herní morálky družstva
  • Realizace taktických záměrů
  • Velké množství blokem nadražených míčů a následné zpracování v poli

Naopak individuální techniku a osobní angažovanost při vybírání pokládám u českého týmu za velmi slabou..."

„České družstvo dosáhlo na MS v Japonsku zcela nečekaně vysoké umístění ve hře v poli (2. místo za Japonskem s průměrem 5.81 zachycených míčů na set), což je dáno zřejmě následujícími okolnostmi:

  • Zvednutí herní morálky družstva
  • Realizace taktických záměrů
  • Velké množství blokem nadražených míčů a následné zpracování v poli

Naopak individuální techniku a osobní angažovanost při vybírání pokládám u českého týmu za velmi slabou."

Takto jsem popsal obrannou činnost českého družstva v článku pro český odborný časopis Česká kinantropologie. Jestliže mluvím slabé individuální hře českého družstva v poli, nevztahuji tento soud na všechny české hráče. Naopak bych chtěl následujícími video-ukázkami dokumentovat fakt, že mě někteří hráči svou činností v poli příjemně překvapili. Jan Štokr (video 1 a 2) svým nasazením, i když zralému výkonu chybí větší klid a rozvaha při čtení herních situací, tedy až se vůle a bojovnost dostane do harmonie s herní zralostí. Obdržálek (video 3 a 4) má sice zásadní limity v kondičních parametrech, ale jeho předvídavost je a schopnost zvolit správné místo vybírání je velmi solidní. Hudeček (video 5 a 6) je pak jediným skutečným komplexním polařem se všemi parametry na vysoké úrovni (nasazení, účelnost při řešení herních situací a rychlost realizace činnosti). Jestliže stále opakuji, že moderní špičkový volejbal se rozhoduje v útoku, je třeba interpretovat to asi takto:

„Kdo nedosáhne v útoku standardních hodnot, nemá ve vrcholném volejbalu co pohledávat. Avšak mezi těmi družstvy, která požadovanou útočnou úroveň mají, rozhoduje úspěchu každý detail a tedy i hra v poli, která je v mužském volejbalu trochu podceňována.“

Poznámka: tento trend potvrdil i vedoucí družstva kadetů pan Janus, který s J.Zachem sledoval ME kadetů ve Vídni, jež probíhalo paralelně s ME kadetek v Brně. Mistři Evropy – družstvo Francie reprezentuje právě tento trend.

V Praze, dne 17.4.2007