Menu
 • Napsal Ivan Pelikán
 • Kategorie: Blokování

Něco o blokování ve volejbalu I.

blokovani-pelikan1. VÝZNAM BLOKU PRO VOLEJBAL:
- Jeden z prvků přímé konfrontace se soupeřem. Umožňuje získat přímí bod. Základní prvek obrany. Součinnost s obranou družstva v poli. Důležitý prvek v psychologii hry jako takové

 • Napsal Rostislav Vorálek
 • Kategorie: Nahrávka (nahrávač)

Srovnání rychlosti a četnosti nahrávek do zón IV a II mezi světovými vrcholovými reprezentačními družstvy mužů a českou reprezentací

nahravac-brazilTěší mne, že se do publikování metodických dopisů zapojují další trenéři. Tato skutečnost je o to cennější, že za prezentovanými články je vidět kus práce i vhled do problematiky, který pomůže otevřít odborný obzor dalším trenérům nebo se minimálně zamyslet nad tématem. Dnešní článek Rosti Vorálka a Richarda Dupala toto jistě splňuje! Budeme rádi za další náměty z řad vás trenérů a odborné veřejnosti. V případě zájmu o publikování metodického dopisu mne kontaktujte na osobní adresu.

 • Napsal Pelikán (překlad)
 • Kategorie: Přihrávka

Enrique Pisani: Metodika přihrávky

Již to budou tři roky, kdy navštívil naposledy seminář trenérů na Čeladné argentinský technik Enrique Pisani. Na tehdejší účastníky školení udělal určitě značný dojem, protože se mne na něj často dotazujete. S Enriquem jsem stále v kontaktu a čas od času konzultujeme záležitosti z oblasti metodiky volejbalu a pohybu těla jako takového. Enrique tráví většinu času na svém letním bytě ve Španělsku. Jeho zájem je nejen o volejbal, ale jako již v minulosti studuje a vyučuje pohyb (zajímají ho téměř všechny oblasti lidské činnosti spojené s pohybem).

 • Napsal Ivan Pelikán
 • Kategorie: Přihrávka

Doporučení TMK ČVS - Přihrávka

Jak bylo naznačeno v předešlém metodickém dopise, tak TMK ČVS představí závěry a doporučení z dlouhodobého sledování přihrávky (Projekt přihrávka 2014). V MD 35 jsou ke stažení všechny pracovní materiály. Dříve, než nabídnu myšlenky a doporučení TMK, vrátil bych se několika slovy k semináři v Brně.

 • Napsal Ivan Pelikán
 • Kategorie: Přihrávka

Seminář Brno - Přihrávka

prihravka-dzavoronokV pondělí 8. 12. proběhl v Brně v hotelu A – Sport seminář s odborným tématem PŘIHRÁVKA. TMK ČVS představila závěry téměř ročního sledování této individuální herní činnosti. Akce se zúčastnilo na šedesát trenérů všech kategorií a úrovní! Prezentaci výsledků a diskuzi vedli členové TMK – Ivan Pelikán, Vojtěch Zach, Jaroslav Šamšula, Jiří Petrů a Slávek Matěj.

 

 • Napsal Procházková (překlad)
 • Kategorie: Podání

Taktika podání

podání-4CÍLEM JE HRÁČ. 
Situace je následující: mezi soupeřovými hráči jsme rozpoznali jednoho s nejhorším výkonem na příjmu a rozhodli jsme se podávat na něj s tím, že se jej snažíme dostat při příjmu našeho podání pod tlak a získat tak přímý bod. Můžeme tedy po svých hráčích požadovat přesné podání do zóny, kterou zaujímá na příjmu tento hráč.

 • Napsal Vojtěch Zach
 • Kategorie: Přihrávka

MD 31/2014: Ohlédnutí za ME juniorů v Brně

ME juniorů v Brně pro mne bylo skvělou možností, jak porovnat vrcholový volejbal mužů (MS v Polsku) a juniorů (ME v Brně). Obě dvě akce byly perfektně organizačně zvládnuté a volejbal, no to byla radost se dívat. Jako metodická komise jsme opět sledovali přihrávku, a tak se budu hlavně zaobírat přihrávkou. 

 

 

 • Napsal Procházková (překlad)
 • Kategorie: Podání

Plachtící podání

plachtaVolejbalový míč je pružná sportovní pomůcka, jejíž těžiště je posunuto směrem k ventilu. Když její trajektorie během servisu dosáhne zhruba 2/3 celkové dráhy, rychlost klesne až do dosažení jedné zvláštní podmínky: kmitání, které mezitím vzniklo uvnitř míče, to má převahu nad původní trajektorií a ta se mění nepředvídatelným způsobem, s odchylkou cca 1-2 metrů, a to jak do stran, tak do výšky. Pro správné provedení tohoto plachtícího servisu je nezbytné zcela eliminovat rotaci míče, která by snížila vnitřní kmitání na minimum, a ovlivnila tedy i konečný efekt.   

 • Napsal Vojtěch Zach
 • Kategorie: Přihrávka

MD19/2014 – Příjem, příjem, příjem

příjemPředem tohoto metodického dopisu uvedu události, kterých jsem se zúčastnil před napsáním. Jako člen metodické komise realizuji s ostatními projekt zaměřený na sledování světového trendu v přihrávce. Zjednodušeně, sledujeme, jestli se přihrává víc prsty či bagrem, jaké taktiky soupeři používají, v jaké pozici začínají před příjmem a jestli přihrávají například plachtu ve dvou nebo ve třech. Na jaře tohoto roku jsme se zúčastnili dvou akcí a to kvalifikace na ME v Jablonci a dvojzápasu světové ligy v Chomutově.

 • Napsal Ivan Pelikán
 • Kategorie: Přihrávka

MD 17/2014: Přihrávka - Jablonec nad Nisou

Před lednovou kvalifikací mužů o mistrovství světa, která proběhla v Opavě, TMK avizovala, že se v roce 2014 zaměří na přihrávku a všechny aspekty spojené s touto herní činností. Cílem je sledovat přední evropská, ale i světová družstva a pokusit se za pomocí statistik, videa a osobního sledování připravit výstupy, které by pomohly specifikovat, proč nám tato herní činnost dlouhodobě v ČR „nejde“. Nejpodstatnější je ovšem vyslat signál mládežnickým trenérům, jak přistupovat k procesu učení této herní činnosti.