Menu
  • Kategorie: Podání
  • Napsal Žďárská (překlad)

Základní techniky podání začínajících hráčů 2 - Nácvik podání

podani2V druhém dílu cyklu základních technik podání pro začínající hráče se soustředíme na techniku a cvičení složená do metodické řady od nejjednoduššího k složitějšímu, podle Boba Bertucciho, Volleyball Camps.

 

 

 

 

Technika a cvičení: 
-       volejbalový střeh, postoj při podání
-       nadhoz míče
-       pohyb úderové paže a lokte
-       kontakt s míčem

Volejbalový střeh při podání

Nácvik pevného volejbalového střehu: Hráč stojí v čelném stoji rozkročném, nohy v šíři ramen, s jednou nohou mírně předsunutou (levá u praváků), těžiště těla spočívá převážně na noze vzadu. Kročná noha se přesune o krok dopředu a pravá (zadní) noha kopíruje pohyb, přitom se těžiště těla přemístí na přední nohu.  Hráč sebere míč a provede podání. V tomto bodě nekomentujeme kontakt s míčem, ani kvalitu nadhozu, zaměřujeme pouze na práci nohou. Zbytečně by to hráče odvádělo od nácviku správné práce nohou. Tuto činnost neustále opakujeme.

Nácvik: Pokyneme hráči, aby uchopil míč. Dalším krokem je vyhledání očima cíle (předem vybraná zóna), kam chceme podání umístit. Hráč zaujme postoj (střeh), úkrok a odbití. Přitom hráč stále dodržuje zavedený rytmus ´jedna, dva´, přičemž na ´Dva´ odbije míč. Přestože se v tuto chvíli se zaměřujeme především na správnou práci nohou, hráč se také snaží podat míč přes síť.

 

Výška nadhozu

Nadhoz se provádí zpočátku nepříliš vysoko nad vzpaženou úderovou paži (cca 15-20 cm). Vyšší nadhoz je vhodný pro jiný druh podání, jako například smečované podání, vrchní rotované podání. Procvičujte v rytmu nadhoz - kontakt s míčem (úder). Vložte do nácviku všechny tři fáze – volejbalový střeh, nadhoz, kontakt (úder).

 

Činnost úderové paže

Činnost úderové paže je řetězcem na sebe navazujících pohybů.  Pokud jsme zvládli práci nohou, nadhoz, můžeme přistoupit k nácviku této dovednosti. Ohnutou paži hráč zapaží, loket drží co nejvíce vzad. Paží švihne vzhůru a vpřed. Při úderu dochází nejprve ke kontaktu s míčem dlaňovou částí ruky na horní část míče.  Hráči musí mít loket zvednutý vysoko nad ramenem.  Hráči se v této fázi soustředí na : volejbalový střeh, nadhoz, švih paže a práci lokte. Na přesný kontakt s míčem se zaměříme v další fázi.

 

Vlastní úder – kontakt s míčem

Pokud hráči dobře zvládli všechny předešlé fáze, můžeme postoupit k dalšímu kroku, a to nácviku správného kontaktu s míčem, který dělá začínajícím hráčům největší problémy.  Hráči se už naučili základní větu ´Střed dlaně, střed míče,´ a tu by měli mít neustále na paměti.

Jakmile tedy zvládli předešlé kroky nutné k úspěšnému podání, zprostředkování úspěšného odbití si můžeme rozdělit do tří fází:

-       Naučení dovednosti
-       Procvičování dovednosti
-       Dril

 

Zaměřme se na nácvik správného umístění podání. Nejprve je důležité otestovat, jestli hráči jsou schopni umístit podáni do předem vyznačeného cíle. Hráč podává za koncovou čarou do protějšího pole, kde stojí druhý hráč. Při dalším podání se podávající hráč vrátí na zadní čáru a druhý hráč zaujme v poli jiné místo.

 

Soutěž jednotlivce

Další nácvik je možné provádět pomocí soutěže, kde každý z hráčů se snaží získat určitý počet bodů, v tomto případě 0. Jedná se o soutěž jednotlivce, kde každý hráč začíná s maximálním počtem 21 bodů a cílem hry je získat 0 bodů.

Pokud hráč při podání chybuje, podá mimo pole, tečuje síť, získává navíc + 1 (trestný) bod.

Pokud podá na správné místo, odečítá se 1 bod.

Pokud se podaří zasáhnout určitou zónu – hráče v jednom z rohů pole – odečítá se 5 bodů.

Přední poloviny hřiště – odečítají se 3 body, zadní poloviny – odečítá se jeden bod.

Pokud hráč zasáhne střed hřiště, neodečítá se nic.

Hráči by se měli snažit podávat pod úhlem.

Dobré je stanovit časový limit.

Při podání je důležité vštípit hráčům, že cílem podání je dostat míč do hry, tedy zahájit rozehru s možností zisku bodu. Přímý bod do skóre pro mě není tolik důležitý, zejména u začínajících hráčů.

Nyní můžeme začít s nácvikem hry.  Cílem tréninku je nacvičit podání, přesto můžeme procvičovat zároveň přihrávku a nahrávku.

 

Butterfly drill – technika nácviku podání, při které mohou podávat najednou dva hráči a hráči se pravidelně v podání míče střídají

Dobré je rozdělit pole na dvě poloviny, pravou a levou, takže získáme dva hráče, kteří podávají z koncové čáry přes síť, hráče v opačné straně hřiště, hráče v poli, na kterého bude zamířena přihrávka (target) a dva přihrávače (tzv. butterfly drill).

Hráč z pravé zadní části hřiště podá přes síť na hráče v opačné zóně (levé zádní části hřiště) a naopak.

Podávající hráč tedy provede podání přes síť ze zadní čáry. Hráč na opačné straně hřiště – levá zadní zóna – vybere podání, případně podání chytí a přihraje míč pod úhlem na nahrávače v  přední zóně na své straně hřiště (střed) – a přeběhne na tento post. Nahrávač přihraje podél sítě na hráče na své straně hřiště do levé poloviny hřiště a přeběhne na jeho post. Tento vzorec neustále opakujeme, takže hráči neustále přebíhají a opakovaně se střídají v podání.

Normal 0 false false false CS JA X-NONE

Hráč, na kterého byl nahrán míč, míč chytí a přeběhne na podání do pravé zadní zóny na své straně hřiště. Není dobré, když hráči podbíhají síť, hráči raději obíhají hřiště.