Menu
  • Kategorie: Přihrávka
  • Napsal Ivan Pelikán

Seminář Brno - Přihrávka

prihravka-dzavoronokV pondělí 8. 12. proběhl v Brně v hotelu A – Sport seminář s odborným tématem PŘIHRÁVKA. TMK ČVS představila závěry téměř ročního sledování této individuální herní činnosti. Akce se zúčastnilo na šedesát trenérů všech kategorií a úrovní! Prezentaci výsledků a diskuzi vedli členové TMK – Ivan Pelikán, Vojtěch Zach, Jaroslav Šamšula, Jiří Petrů a Slávek Matěj.

 

 

 

Po krátkém úvodu a představení projektu následovala „smršť“ údajů, grafů, statistik a video - prezentací. Osobně jsem měl trochu obavu, jak posluchači tato fakta přijmou. Šlo přece jenom o velké množství údajů, které je potřeba dát do kontextu, jinak nemají potřebnou „sílu“. Měl jsem výhodu, že jsem viděl v průběhu celého semináře do obličeje všech posluchačů a mohl zaznamenat reakce. Pokud bych to shrnul, s prvními grafy nastal klid (snad soustředění) a s prvním videem – prezentací šly zaznamenat uvolňující se spontánní reakce. Následovaly dotazy (mezi prvními Ivan Husár, Míla Ejem atd.) a vše nabralo organizátory očekávaný scénář.

TMK měla tuto ambici, prezentovat zaznamenaná a vyhodnocená data z 31 sledovaných utkání MS, ME, WL a kvalifikací (podrobněji v přiložené prezentaci). Některé výstupy byly pro nás zásadní (poměr přihrávky prsty a bagrem u plachtícího podání) a další výstupy byly pouze doplňkové. Již při nekonečných diskuzích týmu lidí, kteří sledování prováděli a hodnotili, bylo zřejmé, že jde o velmi široké téma! Již pouhé zpracování všech údajů bylo poměrně náročné. Vycházeli jsme z toho, že některé údaje jsou natolik přesvědčivé, že není potřeba více dodávat. Neměli jsme ambici a v podstatě jsme ani nechtěli otevírat všechny dveře, které se logicky při diskuzi na toto téma nabízí otevřít. Silně odborné publikum posluchačů pochopilo podobně jako my rozmanitost souvislostí. Na jedné straně grafy, statistika a fakta na straně druhé související oblasti jako: TYPOLOGIE (výběr vhodných hráčů pro tuto IHČ), PROCES UČENÍ (jak a co učit mladé hráče), TECHNIKA(vše co s touto IHČ souvisí), KORELACE ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ V RÁMCI ZÍSKANÝCH TABULEK A STATISTIK (další kontexty a souvislosti naměřených údajů – rychlost, vzdálenost atd.). Naší výhodou je, že jsme všichni také praktici a neustále jsme si vše v průběhu výzkumu dávali do souvislostí, ale jednoduše nešlo v této formě semináře otevřít (pootevřít) další dvířka problematiky.

Výše popsaná ambice TMK byla z našeho pohledu vrchovatě naplněna. Cílem bylo vyprovokovat polemiku, uvědomění si souvislostí a v neposlední řadě odbornou diskuzi! Vše má ovšem jeden zásadní cíl: VYSLAT JASNÝ SIGNÁL TRENÉRŮM MLÁDEŽE JAK UČIT A ROZVÍJET TUTO HERNÍ ČINNOST (podrobněji v následujícím MD). V plánu je další praktický seminář jak přihrávku učit. TMK provede v roce 2015 audit ve „vlastních“ řadách – v soutěžích žáků až juniorů v rámci soutěží ČVS.

Jménem TMK ČVS chci poděkovat všem účastníkům semináře! Chci poděkovat za kulturní a odbornou diskuzi a všechny příspěvky trenérů, kteří vystoupili z anonymity (Čada, Václavík, Husár, Palgút, Ejem, Haník, Zach, Šmejkal, Novák, Provazník, snad jsem žádného diskutujícího neopomněl).

Přikládáme materiál ke stažení:

  • Prezentaci ze semináře včetně základních grafů a statistik ZDE
  • Soubor natočených videí TMK (ME, MS, WL a kvalifikace) ZDE
  • Autentický záznam semináře (bez úprav) ZDE