Menu
 • Kategorie: Přihrávka
 • Napsal Jaroslav Šamšula

MD 13/2014 – Přihrávka

samsulaČlánky a názory ohledně problematiky přihrávky se začínají množit. Myslím si, že je dobře, že se střídají názory tzv. lidovější i ty z oblasti odborné. Dnešní příspěvek od Jardy Šamšuly patří do kategorie odborných, ale netřeba se toho vůbec bát. Různé grafy a tabulky mohou vzbuzovat u skupiny praktiků určitý odpor, ale podstata je jednoduchá – měli bychom vědět a nějakým způsobem rozpoznat, kdo se na určitou herní činnost hodí. Kdo má předpoklady zvládnout požadované ve vrcholové podobě a kdo bude s největší pravděpodobností určitým způsobem limitován. Už by nám, trenérům, neměl stačit pouze subjektivní názor na hráče, ale světový špičkový sport se stále více opírá o co nejpřesnější údaje a spolupráci s vědou. V případě dalšího zájmu je možno se obrátit na některého z členů TMK o doplnění.

Ivan Pelikán


Kde hledat příčiny nedostatku kvalitních přihrávačů?

 • Nejednotnost pohledu, kdy začít s nácvikem přihrávky.
 • Nedůslednost při nácviku techniky přihrávky.
 • Nedůslednost při odstraňování chyb při nesprávné technice.
 • Menší počet hráčů pro vhodný výběr kvalitních přihrávačů.
 • Nesprávná volba vhodných typů pro přihrávku.
 • Není vytvořena představa o způsobu přihrávky z pohledu druhu podání.
 • Není vytvořena představa o postavení přihrávačů z hlediska druhu podání.
 • Není vytvořena obecná představa, jak by měl správný přihrávač vypadat – dotvořit.

Agilita (hybnost) volejbalistů

 • V mnoha sportech je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu včasné zahájení pohybu, jehož rychlost určuje tzv. reakčně - rychlostní schopnost, kterou můžeme definovat, jako schopnost zahájit pohyb na daný podnět v co nejkratším čase. Doba reakce je značně geneticky podmíněná, ale bylo zjištěno, že po zařazení specifického programu lze její úroveň zlepšit až o 30%.
 • Úroveň zlepšení je závislá na věku (do 15. roku života).
 • Sporty (obecně) a zejména sportovní hry se v posledním období velmi zrychlily, a to jak pohybem hráčů, tak řešením herních situací. Zejména u hráčů sportovních her rozhoduje rychlost a kvalita reakcí na výběrový podnět ve spojení s hbitostí hráče o úrovni jejich sportovního výkonu. Pomineme- li techniku provedení, taktiku v utkání a psychickou odolnost hráčů, je alfou a omegou každé útočné i obranné akce ve sportovních hrách rychlost pohybových reakcí.
 • Rychlost hry si klade vysoké nároky na rozhodování v časové tísni pod tlakem soupeře, kdy je stejně důležitá nejen rychlost a hbitost hráčů, ale i správné řešení vzniklé situace. Jedná se především o hbitost hráče ve spojení se složitou výběrovou motorickou reakci na míč a také pohyb protihráče (zadržená paže podávajícího hráče apod.).
 • Schopnost reakce je psychofyzický výkonnostní předpoklad, který jedinci umožňuje na podráždění (signál) reagovat s určitou rychlostí. Ve sportovní praxi je nezbytné rozlišit jednoduchou a výběrovou reakci. Výběrová reakce je reakcí na rozličné očekávané nebo i neočekávané podněty – pohyb soupeře nebo letícího míče, na který hráč reaguje vybranou pohybovou činností. Rozhodnutí o způsobu pohybové odpovědi a rychlosti jeho provedení jsou úzce spojeny s anticipací.
 • Rychlost a kvalita jsou ve volejbale rozhodujícím předpokladem pro dosažení maximálního výkonu. I když výkon je podmíněný těmito schopnostmi, je závislý do značné míry na genotypových předpokladech jedince, lze tréninkem jejich úroveň zvýšit až o 30%.

Metodika výzkumu

 • Pro testování je využíváno testovací zařízení pro monitorování hybnosti Fitro agility Check, pro které byla vytvořena speciální metodika zjišťující úroveň při specifické pohybové činnosti při volejbale. Hráč reaguje na vizuální podněty zobrazené na displeji PC, které jsou náhodně řazeny nebo specificky naprogramovány. Základem je sada 4 senzorických desek, které je možno umístit do vzdálenosti až 6m od středu, kde je výchozí bod měření.

 

 • Pro zjištění úrovně jednoduché a výběrové reakce používáme přístroj Fitro Reaction Check. Přístroj je založen na systému měření jednoduché a výběrové reakce prostřednictvím PC pomocí 1 až 4 kontaktních ploch (spínačů) pro ruce nebo nohy.