Menu
 • Napsal Mgr. Miro Vavák, PhD.
 • Kategorie: Kondice obecně

Ženy a volejbal očima kondičního trenéra

Volejbal je dnes rovnako zastúpený ženami aj mužmi na vrcholných svetových podujatiach. Tým, že volejbal žien nemal vlastne nikdy obmedzenia, ako tomu bolo v iných športoch, ktoré boli uznávané ako „čisto mužské“, jeho vývoj bol rovnomernejší. Nieklen technika, ale skúsenosti zo sveta vrcholového športu ukazujú, že aj fyzické zaťaženie žien sa neustále zvyšuje a v postupne sa blíži k zaťaženiu mužov. V extrémnych prípadoch v individuálnych športoch sa im až vyrovnáva. Ale ženský organizmus vzhľadom na jeho funkciu a predurčenie nie je schopný dlhodobo odolávať takémuto fyzickému zaťaženiu...

 • Napsal Mgr. Miro Vavák, PhD.
 • Kategorie: Kondice obecně

Volejbal i pro věkově pokročilé

Pohyb je základnou vlastnosťou každej živej hmoty. Ľudstvo na to pomaly začína zabúdať. Už nie len za oceánom, ale aj v našich končinách sa stále viac stretávame s nadváhou, až obezitou. A pritom nejde iba o nikdy nešportujúcu populáciu. Ide často o "bývalých" vrcholových športovcov... Ako je to možné? Prečo sa medzi bývalými športovcami stretávame tak často s týmto problémom? A to ešte nehovoríme o iných zdravotných problémoch, ktoré nastávajú po 7-15 rokoch od ukončenia aktívnej činnosti. Organizmus je jedna obrovská továreň...

 • Napsal Mgr. Miro Vavák, PhD.
 • Kategorie: Kondice obecně

Laktát jako produkt myšlení

Každý tréner, ktorý si prečíta nadpis dnešného príspevku si povie – čo je to za nezmysel ??? Ako môže byť laktát produktom inej metabolickej činnosti, ako anaeróbnej? A od kedy myslenie je metabolický proces, ktorý má nejakú spojitosť z nedostatkom kyslíka? Nie, nič také... Nadpis dnešného príspevku je potrebné brať metaforicky – prenesene. V tomto príspevku sa budeme viac zaoberať psychickou stránkou hernej a fyzickej prípravy ako aj telesného zaťaženia, ako takého. Je nepriamym nadviazaním na príspevky MUDr. Judu o strese. Stres nemusí totiž vyvolávať iba zápas – stretnutie zo súperom, ale aj samotný tréningový proces...
(Marek Novotný nemá stres ani z tréninku, ani ze zápasu, foto: Martin Sidorjak)

 • Napsal Mgr. Miro Vavák, PhD.
 • Kategorie: Kondice obecně

Vědomosti - předpoklad práce trenéra v oblasti kondice

V dnešnom príspevku, ktorý sa na prvý pohľad trochu vymiká témam, s ktorými som sa v tejto rubrike zaoberal  si trochu prihrejem moju polievočku vysokoškolského pedagóga. Musím povedať, že ani nie tak propagátora nových, ako skôr pravdu hľadajúcich záverov. V oblasti, s ktorej ako tréneri vychádzame – teda v oblasti anatómie, elementárnej fyziky či všeobecnej psychológie môžeme už dnes ťažko čakať prevratné novinky. Ale priznajme si... čo si pamätáme z týchto oblastí z našich školských čias? Ľudský mozog je aparát, ktorý veľmi rýchlo zabúda. Z vlastnej aktívnej činnosti si tréneri prináčajú veľa dobrých vedomostí a návykov....

 • Napsal Mgr. Miro Vavák, PhD.
 • Kategorie: Kondice obecně

Kondiční příprava pro útočný úder

Kondičná príprava má okrem klasickej prípravy „tela“, teda všeobecnom budovaní fyzického fondu, ktorý je možné použiť vo volejbale môže byť zameraná aj na špecializované činnosti. Už pri junioroch a hlavne u dospelých hráčov je potrebné v určitom časovom úseku venovať sa aj činnostiam, ktoré vedú k špecializovanej príprave na základe jeho herných činností ako jednotlivca.... (foto: útočí David Konečný)

 • Napsal Mgr. Miro Vavák, PhD.
 • Kategorie: Kondice obecně

Porovnání atletů a volejbalistů očima kondičního trenéra

POROVNANIE VRCHOLOVÝCH VOLEJBALISTOV S VRCHOLOVÝMI ATLÉTMI.

Keď som sa prvý krát, a to naozaj náhodou dostal k volejbalového družstvu VKP v Bratislave, ani ma nenapadlo, že ma to tak priviaže k tomuto športu. Ale nikdy som si nedovolil osobne povedať, že patrím medzi „volejbalistov“. Stále a reálne musím skonštatovať – som atlét medzi volejbalistami.

 • Napsal Mgr. Miro Vavák, PhD.
 • Kategorie: Kondice obecně

Vánoce – čas lukulských hodů, alkoholu a televizní „bačkorové kultury.

NECH ŽIJÚ SVIATKY!!! Ale niekde mimo mňa... Už pekných pár rokov mám podobný pocit z každoročného predvianočného humbuku a všetkého, čo s tým súvisí. Už dávno pre mňa osobne vianoce nie sú tým, čo boli v minulosti a musím smutne skonštatovať, že už asi ani nebudú. Detské časy sú preč, doba sa zmenila a ako sa hovorí – optimista je iba neinformovaný pesimista – teda pre mňa sa už ťažko vráti doba mojich detských vianoc...

 • Napsal Mgr. Miro Vavák, PhD.
 • Kategorie: Kondice obecně

Tonizace ve volejbalu

Mnoho hráčov a aj trénerov, ktorí si pamätajú svoje hráčske roky... má určite skúsenosti že niekedy po prebdenej noci, alebo aj pretancovanej, či iným spôsobom „náročnej“ sa im na druhý deň hralo pocitovo veľmi dobre. A pritom mali byť unavení a utlmení. A inokedy, ak sa aj pokúsili takúto situáciu zopakovať, vôbec to nefungovalo a boli na zápase unavení a celkovo so zlým pocitom. Ako je to teda možné? Prečo to raz funguje a raz nie? Keď som minulý rok „obiehal“ české mládežnícke volejbalové kluby všimol som si jednu zaujímavú vec. Takmer nikde nepoznali princíp a zásady okamžitej, alebo oneskorujúcej superkompenzácie, ktorá je vykonávaná pomocou posilňovacích cvičení...

 • Napsal Mgr. Miro Vavák, PhD.
 • Kategorie: Kondice obecně

Míč a síť v kondičním tréninku

mic2Problém, či má byť lopta zaraďovaná do tréningovej činnosti vždy a stále je problém, na ktorý sú iba dva názory. Ano, lopta má byť stále v rukách hráča pokiaľ to len je možné, alebo že lopta je v kondičnom tréningu nedôležitá. Tak jako takmer v celom živote, aj tu platí IN MEDIAS RES… Proste, nedá sa na túto otázku jednoznačne odpovedať. Platia určité zásady, ktoré zakazujú, iné obmedzujú a iné doporučujú loptu v kondičnom tréningu. Už v jednom predchádzajúcom článku som sa vyjadril, že lopta a sieť sú pre hráča posvätné pojmy a predmety a nemali by sa stať niečím stereotypne nezaujímavým...

 • Napsal Mgr. Miro Vavák, PhD.
 • Kategorie: Kondice obecně

Uvolnění a relaxace po tréninkové činnosti

Tak ako pred tréningovou činnosťou, aj po ukončení fyzického zaťaženia je potrebné postupne ukľudniť telo a pripraviť ho na následnú tréningovú jednotku tak, aby bola realizovaná v optimálnych podmienkach. V praxi sa často stretávame s tým, že po ukončení tréningu tréner nariadi hráčom aby sa uvoľnili a viac sa o to nestará. Ale je tu jeden problém a môžeme povedať, že dosť významný. Po type určitého fyzického zaťaženia by malo nasledovať aj jemu prislúchajúce uvoľňovanie....
Foto:Archiv