Menu
  • Napsal Zdeněk Haník
  • Kategorie: Systémy a principy hry

16 základních herních dějů

brazilie-zenySyntéza volejbalové rozehry, herní děj: panalýza jednotlivých volejbalových činností nám připravila potenciál, abychom mohli definovat volejbalovou rozehru syntetickým způsobem. Z tohoto pohledu můžeme za volejbalovou rozehru považovat posloupnost neboli zřetězení týmových činností (kombinací). Toto zřetězení je pochopitelně ukončeno vždy chybou jednoho z týmů. Na této jednoduché úvaze je založena další charakteristika správného vedení tréninkového procesu...

  • Napsal Jiří Zach
  • Kategorie: Po podání soupeře

Proč trvám na rychlé střelbě …

brazilie-volejbalNa webové straně Českého volejbalového svazu jsem uveřejnil článek, v němž vysvětluji, možnosti programu Data Volley z hlediska odborného. Pár řádek z tohoto článku si vypůjčím pro jinou argumentaci: Brazílie vyhrála od roku 2002 (MS) všechny světové turnaje. Podle dlouhodobého sledování to bylo vždy spojeno s nejlepším útokem.