Menu
 • Kategorie: Útočný úder
 • Napsal Aleš Novák

MD 9/2014 – Útok 1. sledem v mládežnickém volejbale

Popsat stručně problematiku individuálních herních činností je téměř nemožné. Až když se o to pokusíte, pochopíte, že jde o poměrně složitou záležitost. Každý detail má své místo a najednou zjistíte, že se vám nedostává slov. To je ta krása i složitost kolektivní hry, která nejde úplně podmanit. Rozhodl jsem se zařadit k metodickým dopisům materiál, který zpracoval Aleš Novák pro potřebu certifikačních seminářů. Nejde jistě o text stručný, ale jistě potřebný a zajímavý. Ivan Pelikán


 

SCHÉMA ZÁKLADNÍCH BODŮ

Strategie útoku středových hráčů

Předpoklady součinnosti

• Požadavky na útočníka
• Požadavky na nahrávače
• Požadavky na tým

Schéma součinnosti 

• Odraz
• Časování útoku

Metodické schéma nácviku
Praktické postupy nácviku rychlíku

STRATEGIE ÚTOKU STŘEDOVÝCH HRÁČŮ

 1. Vázat blokaře, případně další krajní, bránící hráče soupeře
 2. Jednonožka jako základní úder při postaveních s předním nahrávačem
 3. Krátká střelba (4) – útok středového hráče v souvislosti se silným útokem ze zóny II, I, VI
 4. Útok č. 3 – uvolnění útočících hráčů ze zóny IV, VI
 5. Útok středem po nepřesném příjmu – důležitý prvek v narušení schopnosti soupeře postavit kompaktní dvojblok
 6. Schopnost útočit údery č. 1, 4, 3 popřípadě další varianty silně znesnadňuje předvídání útoku pro bránící družstvo
 7. Klasický rychlík je základním úderem v mužském volejbale  - metodicky prvním, který se mladý hráč učí
 8. Družstva se navzájem velmi liší v četnosti jednotlivých středových úderů

POŽADAVKY NA ÚTOČNÍKA

 1. Vybrat správné místo odrazu
  • Vůči síti
  • Vůči nahrávači
 1. Správně načasovat odraz a práci paže
 2. Práce ruky musí být aktivní vůči pohybu míče
 3. Specifika mužského útoku prvním sledem
  1. Větší počet útočných variant (odskoky, zastavené)
  2. Větší rychlost úderů (větší výška)
  3. Hrají se více údery po horším příjmu
 4. Zvládnout více variant útočných úderů (1, 4, krátká jednonožka - 3, odskočená jednonožka, dlouhá jednonožka – zastavený rychlík, odskočený rychlík, zastavená čtyřka, odskočená čtyřka)
 5. Mít ochotu „vydat se“ nahrávači
 6. Limitní pro posouzení kvality středového hráče je včasnost útoku (rychlost nabízení se nahrávači)

Požadavky na útočníka - včasnost

 1. Limitní pro posouzení kvality středového hráče je včasnost útoku (rychlost nabízení se nahrávači)
 2. Trenér nesmí dopustit, aby včasnost nabízení nebyla ideální
 3. Musí se vždy vracet v nácviku tak, aby pořád byl útočník včas u nahrávače
 4. Schopnost hrát diagonálu je měřítkem včasnosti útočníka

POŽADAVKY NA NAHRÁVAČE

 1. Vybrat správné místo odrazu k provedení nahrávky (místo kontaktu s míčem se nachází přibližně nad místem odrazu)
 2. Sladit nahrávku s rozběhem a odrazem útočníka
 3. Získat důvěru útočníka pro útok prvním sledem
 4. Zvládnout technicky a takticky různé druhy nahrávek pro útok prvním sledem i nahrávku z horšího příjmu (1, 4, 3, varianty útoků z jedné nohy)
 5. Schopnost nahrávače časovat nahrávku (zpožďovat odbití)
  • Pomocí techniky odbití
  • Výdrž v mrtvém bodě – odbití při klesání

6. Schopnost nahrávače skrýt snahu hrát středový úder (naznačení smečování, zalití)

7. Schopnost hrát středové údery i z horšího příjmu

8. Schopnost taktického využití prvosledových úderů

POŽADAVKY NA TÝM
(V počátečních fázích nácviku při začleňování rychlíku do hry)

     1.  Přihrávka umožňující realizaci útoku prvním sledem

     2. Dostatečné fyzické parametry útočníka: dosah ve výskoku

     3. Nahrávač schopný realizovat útoky prvním sledem

     4. Dostatečný objem tréninku pro nácvik (souhru)

     5. Důvěra v potřebu útoku prvním sledem 

     6. Důraz na komunikaci nahrávače a útočníka

     7. Přiměřená tolerance chyb při realizaci útoku 1. sledem

ODRAZ

 1. Odraz vůči nahrávači

0,5 – 1,5 m od N, spojnice ramen nahrávače a útočníka jsou přibližně rovnoběžné

 1. Odraz vůči síti
  • Došlap brzdícího kroku 1,5 – 2 m od sítě
  • Došlap levé nohy 1 až 1,5 m od sítě, noha vytočena téměř vodorovně se sítí
  • Levé rameno natočeno k síti
 1. Hráč sleduje dráhu přihraného míče, reaguje úpravou postavení a následně pohybem k místu odrazu
 2. Hráč se odráží vždy směrem proti letu nahrávky (pokud nehraje odskok)
 3. Hráč je vždy připraven hrát jako primární úder ostrou diagonálu
 4. Schopnost hrát ostrou diagonálu je indikátorem včasnosti

ČASOVÁNÍ ÚTOKU

(Všechny časové údaje jsou orientační)

 1. Zahájení prvního kroku tříkrokového rozběhu - míč 5 – 6 m od N 
 2. Závěr brzdícího kroku (došlap na patu) - míč je 1-2 m od N
 3. V momentu nahrávky - paže útočníka v nápřahu (loket vzadu)
 4. Úder je prováděn v kulminačním bodě (resp. těsně před nebo „po“)
 5. Hráč se vždy odráží směrem nad N

Pokračování příště.