Menu
  • Kategorie: Útočný úder
  • Napsal Krpač (překlad)

Korekce chyb při špatném timingu smečování

img2Poslední článek série zabývající se korekcemi špatných návyků při útočném úderu se věnuje timingu smečování. Jedná se o zlepšení koordinace celého pohybu po nahrávce nahrávače.

Koch pracoval na zlepšení timingu v rámci rozcvičení nebo na závěr tréninkové jednotky. Hráči měli převážně problémy se smečařským rozběhem, který je řízen výškou a rychlostí nahrávky. Jako velmi efektivní metoda učení se timingu smečování od jeho rozběhu až po útočný úder se prokázala rytmizace, kterou ovšem Koch z důvodu její náročnosti převzal do rukou sám. Většina hráčů se rytmus i průběh smečařského pohybu naučila velmi rychle. Podstatné pro zdárné vyřešení tohoto problému je však relativně stálá nahrávka, nahrávač tedy musí plnit správně roli asistenta cvičení.

 

Pro zlepšení timingu smečování se videorozbor neukázal jako efektivní metoda, protože je více zaměřená na pohyb jednotlivých segmentů těla (švihová paže, smečařské kroky) než na správné časování v závislosti na letícím míči. Přesto by bylo nesprávné používat i pro verbálně-akustické typy hráčů pouze metodu rytmizace. Je třeba zkoušet i jiné metody.

Organizačně je metoda rytmizace náročná tím, že hlasité volání (při tříkrokovém rozběhu např. „Am-ster-dam“) vyžaduje v hale klid a – jak Koch již dříve zdůraznil – je tak náročná, že je lepší, když ji trenér převezme sám.

Chyba – korekce

Rozběh je zahájen příliš brzy – nebo příliš pozdě

  • Rytmizace (1-2-3) celého rozběhu, přičemž 1 znamená zahájení rozběhu, 2 výskok a 3 úder do míče.
  • Úder do drženého míče
  • Postupné zvyšování nahrávky od „metru“ k vysokým nahrávkám
  • Všeobecná cvičení na anticipaci    

Z němčiny přeložil Radek Krpač

Zdroj: www.volleyball-traning.de