Menu
  • Kategorie: Útočný úder
  • Napsal Krpač (překlad)

Korekce chyb pohybu paže po odrazu při útočném úderu

naprahNejčastějšími chybami, které se vyskytují při práci paže při útočném úderu, jsou nedostatečné nebo příliš brzké zatažení lokte při odrazu, nedostatečné vytažení ruky při vlastním úderu a příliš brzké zastavení ruky po úderu (před tělem). Vysoká četnost těchto chyb se objevila i při analýze útočného úderu Kocha. Ukázalo se, že korekce těchto chyb je rychlejší, když hráči dostali od trenéra jasnou instrukci o ideálním provedení pohybu, než když se snažili chybu odstranit sami. Z toho vyplývá, že zpětná vazba videorozborem pomáhá ke zlepšení technického provedení pohybu paží při útočném úderu.

Ke zlepšení techniky tedy přispívá cílená korekce a jasné pohybové úkoly. Hráči zlepšili pohyb paže při zatažení lokte tím, že za nimi stál další hráč, který přesně vedl pohyb této smečařské paže. Při příliš brzkém otevření do polohy „lukostřelce“, které podle biomechanických principů znemožní ideální přenos impulsu na míč, pomohla instrukce ve stoje. 

Hráč zatáhl loket až v momentě, kdy byla smečařská ruku ve výšce hlavy spoluhráče. Tato metoda korekce se zdá být účinná, vyžaduje však určité proškolení hráčů. Koch však zjistil, že většina hráčů se v práci úderové paže zlepšila až poté, kdy trenéři vyzkoušeli vícero možností korekce. To potvrzuje hypotézu, že zpětná vazba vede k úspěchu přes více informačních zdrojů.   

Možné chyby při pohybu smečařské paže a jejich korekce

  • Úderová paže neprovede dostatečné zatažení lokte, loket ruky visí při zatažení příliš nízko – spoluhráč stojí bokem k hráči a drží jednu ruku za uchem a druhou ruku před hlavou povýš. Hráč se musí postupně dotknout první a druhé ruky. Pohyb imitující napínání tětivy u luku
  • Ruka neúderové paže je pokrčena nebo se dokonce ani nezvedá („v kapse“) – míč vysoko nadhodit oběma rukama, na míč namířit  

Z němčiny přeložil Radek Krpač

Zdroj: www.volleyball-training.de