Menu
  • Kategorie: Útočný úder
  • Napsal Krpač (překlad)

Korekce chyb paží při smečařském rozběhu a odrazu

Savani_21Torsten Koch se také zabýval nápravou nedostatků práce paží při rozběhu i odrazu. První možností nápravy je předání tenisového míčku ve fázi provedení brzdícího kroku smečařského rozběhu, abychom dosáhli co největšího zášvihu paží. Zadruhé je to instrukce dostat při odrazu obě paže maximálním švihem vzhůru. Tyto dva nedostatky se objevují u hráčů a hráček nejčastěji, přitom je třeba říci, že jak zášvih, tak i švihový pohyb obou paží se u hráčů vyskytují, ale nejsou provedené důsledně.

I tady využil Koch u vizuálně vnímavých jedinců videorozbor, který vedl ke zlepšení techniky. Ten se osvědčil hlavně u hráčů, kteří neměli smečařský rozběh zažitý a byli teprve v úvodní fázi učení. Druhou variantou demonstrace byl rozfázovaný pohyb smečařského rozběhu na snímcích.

Metodicky nejúčinnější formou byl individuální přístup trenéra k hráčům mimo tréninkovou skupinu, kdy trenér doprovázel hráče pohybem a individuálně se mu věnoval. (např. hráč stojí uprostřed trojice, dvojice trenérů vykročí pravou nohou a přitom se pohybují jejich paže do zákmihu, a dokročí levou nohou a švihnou pažemi směrem vzhůru).

Individuální přístup trenéra k hráčům se prokázal jako efektivnější, než bylo předávání tenisového míčku za tělem. (Bylo pro některé hráče koordinačně náročné). Někteří, spíše na provádění pohybu orientující se typy hráčů, přiznali, že cvičení s tenisovým míčkem pro ně není vhodné, „protože se příliš koncentrovali na předání míčku a ne na dostatečný zášvih paží.“   Nácvik správného zášvihu paží je však časově náročný, protože trenér provádí cvičení s každým hráčem zvlášť, aby dosáhl toho nejlepšího účinku.

Pozitivní zkušenosti má Koch také s nápravným prostředkem, kdy hráč po výskoku tleskne rukama nad hlavou. Především z důvodu spojení rozběhu s nácvikem švihu paží vzhůru se ukázalo cvičení velmi efektivní. Opět byla hráčům dána možnost kreativity a ti ji využili. Místo tlesknutí nad hlavou zkusili hráči tlesknout již ve výšce hlavy a výskok spojili se zatažením lokte u smečařské paže.

Málo účinná se naopak ukázala instrukce „obě paže natažené vzhůru,“, protože hráčům nezprostředkovala pohyb tak, jak by se ho rádi naučili. Z organizačního hlediska je provádění předcházejících cvičení snadné, doporučuje se zapojit hráče do učebního procesu tím, že se navzájem hodnotí.

Chyba – náprava

  • Paže neprovedou dostatečný zášvih – se spoluhráčem nebo trenérem cvičit správný rozběh se zašvihnutím paží
  • Při odrazu neprovedou paže dostatečný švihový pohyb vzhůru nad hlavu – spoluhráč stojí před hráčem, má ruce v co nejvyšší výšce, hráč se po odrazu dotýká dlaní spoluhráče v co nejvyšší výšce. Při odrazu tlesknout rukama nad hlavou. Demonstrace – videorozbor

Z němčiny přeložil Radek Krpač

Zdroj: www.volleyballtraining.de