Menu
  • Kategorie: Utkání
  • Napsal Zdeněk Haník

Střídající hráč

Střídající hráč? Náhradník? Hráč na lavičce? Image hráčů, kteří nejsou na hřišti od začátku utkání, je spíše špatný. Každý chce hrát, každý chce v den zápasu na hřišti ukázat, co se během týdne naučil a nacvičil. Zápas je představení, na které všichni hráči pracují. A kdo by rád v tento moment stál za oponou? Přitom má trenér volejbalu v setu šest šancí střídáním ovlivnit hru družstva. Tedy i šest šancí pro hráče dostat se do zápasu. Tím má střídající hráč příležitost mít velký podíl na celkovém „představení“ v zápase. Ale proč by měl trenér vůbec střídat, když se rozhodl pro (údajně) nejlepší hráče, slibující největší možnost úspěchu v utkání? Jak dosáhne střídající hráč optimální připravenosti vstoupit do hry v momentu střídání?

Fyzická a psychická aktivace střídajících hráčů během zápasu - Christian Zeyfang

Střídající hráč? Náhradník? Hráč na lavičce? Image hráčů, kteří nejsou na hřišti od začátku utkání, je spíše špatný. Každý chce hrát, každý chce v den zápasu na hřišti ukázat, co se během týdne naučil a nacvičil. Zápas je představení, na které všichni hráči pracují. A kdo by rád v tento moment stál za oponou? Přitom má trenér volejbalu v setu šest šancí střídáním ovlivnit hru družstva. Tedy i šest šancí pro hráče dostat se do zápasu. Tím má střídající hráč příležitost mít velký podíl na celkovém „představení“ v zápase. Ale proč by měl trenér vůbec střídat, když se rozhodl pro (údajně) nejlepší hráče, slibující největší možnost úspěchu v utkání? Hráč se může zranit nebo musí být vystřídán z důvodu fyzického vyčerpání. Hráč je přetížen úkoly v utkání a musí být vystřídán na základě příliš velké chybovosti. Střídání může být pokusem změnit rytmus hry (zde se nabízí především střídání nahrávače), trenér se snaží změnit týmovou atmosféru na hřišti – hráč má za úkol zvýšit aktivitu hráčů nebo naopak přinést na hřiště více klidu. Střídání může mít taktické důvody (přerušit úspěšnou bodovou šňůru soupeře nebo naopak dopřát chvilkovou pauzu svému družstvu) nebo má střídající hráč zvláštní taktické úkoly (jako třeba blokař-specialista nebo hráč s jistým a úspěšným skákaným podáním).

Jak dosáhne střídající hráč optimální připravenosti vstoupit do hry v momentu střídání?

Vycházíme z očekávání většiny trenérů. V momentu střídání by se nový hráč měl co nejrychleji přizpůsobit svému úkolu na hřišti, podat co možná nejlepší výkon a umět se pomocí svých silných dovedností co nejrychleji integrovat do týmu. Z toho vyplývají následné otázky. Kde se mají střídající hráči nacházet? Co mohou střídající hráči dělat? Fyzicky ale i sociálně-psychicky? Během zápasu, oddechového času a během přestávek mezi sety?

Místo pro střídající hráče

Zóna pro střídající hráče je místo, ve kterém mají hráči, kteří se nedostali na hřiště, nejlepší možnost sledovat utkání a současně udržovat tělesné napětí. Z této zóny může být hrající šestka hecována a podporována, sedící hráči působí více nezúčastněně (….dokonce i trenér běhá celý čas sem a tam).

Možnosti k fyzické aktivaci a udržení tělesného napětí

Během utkání

·         posilovací cvičení – při provádění posilovacích cvičení by svalové skupiny měly být zatěžovány pouze krátce (deset až dvacet sekund) a dynamicky, statickým cvičením ve výdrži bychom se měli vyvarovat. Břišní a zádové svalstvo (cvičení mohou být prováděna v leže: leh-sedy, vzpřimy) ale i svalstvo horních a dolních končetin (dřepy, výpony, kliky v různých variacích) mohou být tímto způsobem zatěžovány. Přitom mohou být využity např. gumové expandéry, které vytvoří odpor, proti kterému musí sval pracovat.

·         protahovací cvičení – preferováno je aktivní protahování, to znamená, že by sval neměl být držen dlouho v jedné poloze, ale lehce a kontrolovaně veden do polohy a zde krátce zapérovat. Především velkým svalovým skupinám by tímto způsobem měl být udržen základní tonus.

·         Mobilizační cvičení / aktivace: kroužení ramen, paží, trupu, prstů, lehké poskoky na jedné nebo obou nohách atd. Náročnější aktivační cykly je lepší provádět během oddechových časů.

Během oddechových časů

Oddechové časy nabízejí možnost, využít k aktivaci těla prostoru za hřištěm. K tomu se nabízejí všechny elementy atletické abecedy: běhy vpřed, vzad, stranou, skipink, běh zkřižmo, roznožmo, poskoky po jedné nebo obou nohách atd. Intenzívněji by měl své tělo aktivovat hráč těsně před střídáním. Po pár bězích se mohou hráči z důvodu sociálního podílet na poslední části rozmluvy v oddechovém čase.

Během přestávky mezi sety

Často mohou být během přestávky mezi sety použity k udržení tělesné aktivity míče. Přitom by měly být aktivovány ty činnosti hráče, které jsou pro úspěšný vstup do zápasu pro hráče nejdůležitější. Nahrávač by měl co nejvíce míčů odbít prsty, hráč specializovaný na obranu by se měl soustředit na vybírání.

Kognitivní úloha - střídající hráč během utkání

Trenér může dávat na základě pozorování hry střídajícímu hráči úkoly, které má hráč předávat hrajícím hráčům. Hráči však nemají být v žádném případě přehlceni informacemi, primárním úkolem hráče je hrát!

Možnosti psychické aktivity a sociální úkoly střídajících hráčů

1.     Během utkání

Družstvo je mimo hřiště podporováno a hecováno. Střídajícím hráčům se pomáhá k odvaze, vystřídaní hráči jsou kladně přijati mezi střídající hráče. Hráči, kteří čekají na střídání, by se měli cítit dobře. Není žádoucí, že už se hráčům na hřiště nechce, ale být přesvědčeni o tom, že mohou družstvu pomoci.

2.     Během oddechového času

Po tělesné aktivitě mohou hráči přiběhnout k základní formaci a povzbudit ji, poklepat po ramenou nebo takticky poradit.

3.      Během přestávky mezi sety – platí to samé jako u bodu 2

4.     Po utkání

Po prohraném utkání je zklamání často veliké. U všech hráčů, že se prohrálo, u střídajících hráčů ještě větší, že nedostali dostatečnou příležitost. Přesto platí: Čím menší byl podíl na utkání, o to více je hráč schopen fyzicky i psychicky unavenému hráči v tomto těžkém momentu pomoci. Je to v tu chvíli velice obtížné, ale také nápomocné.

 

Tipy pro střídající hráče

·         stát v zóně pro střídající hráče a zůstat aktivní

·         využij oddechové časy a přestávky mezi sety k aktivaci

·         podporuj po celý čas utkání svůj tým

·         stále pozoruj hráče, za které by jsi mohl být eventuelně střídán(a) – to znamená, jakými akcemi je úspěšný, musí přihrávat mnoho míčů, v jakém postavení bude stát soupeř, když budu podávat, jaký obranný systém soupeř hraje atd.

·         Udržovat neustálý kontakt s trenérem, zvláště v situacích, kdy hraje družstvo pod tlakem a v koncovkách setů

·         Být vždy připraven vystřídat

·         Tlak střídajících hráčů je obrovský, ne přesto, ale proto musíš být úspěšný

·         Počítej stále s taktickým střídáním – vpředu dovnitř, vzadu ven, na dva míče dovnitř, blokař za nahrávače na jeden míč, dvojstřídání nahrávač – diagonální hráč atd.

·         Žádné negativní vyjádření během zápasu

Přeložil Radek Krpač