Menu
  • Kategorie: Učení a trénink
  • Napsal Žďárská (překlad)

Rozvoj sportovních dovedností volejbalových hráčů II.

blok-divkaPlánováním k lepší výkonnosti.
V 1. části jsme se zamysleli nad pojmem ´ MOSTABILITY ´ – pohybová stabilita, (schopnost jedince mít pod kontrolou jednotlivé dílčí pohyby). Zdůraznili jsme, že je důležité věnovat čas detailnímu plánování, což vede k lepšímu sportovnímu výkonu. Mluvili jsme o základní struktuře sportovního programu, která je zobrazena v obloukovém grafu (Arch structure) a důležitosti sestavit tréninkový plán podle naznačeného oblouku, jejíž středem je pohybová stabilita. Abychom tohoto dosáhli, musíme zároveň vytvořit správné ´podpěry.´

 

Tyto ´podstavce´se skládají z mnoha rozmanitých dílčích částí, rozdílných parametrů a zásad-principů, které jsou nezbytné pro tréninkový program a následný sportovní výkon. Mohou být seskládány v jakémkoli pořadí, záleží na prioritách a tréninkových plánech, nicméně nesmíme vyloučit jednotlivé komponenty, které tvoří oblouk, aby její vrchol –pohybová stabilita –mostabilita- zůstal zachován.  

 rozvoj-dovednosti-tabulka

Tabulka č. 1 uvádí příklad ročního programu s podpůrnými komponenty, turnaji a soutěžemi v průběhu roku až po vrcholové soutěže na konci sezóny, jako je mistrovství republiky, finále NCAA. Tento model je možné přizpůsobit každému týmu a podle něj postupovat k danému cíli. Není potřeba zdůrazňovat, že flexibilita je zde na místě. Musíme brát v úvahu faktory jako je únava, cestování a regenerace.

Z tabulky jednoznačně vyplývá, že trénink, zápasy, posilování a následná rekonvalescence jsou vzájemně uspořádány tak, aby každý jednotlivý hráč podal co možná nejlepší výkon a směřoval postupně k vrcholovým soutěžím. Model ukazuje situace, kdy jak trenér, tak hráč prokazuje kvalitní, až nadstandardní výkon, což v praxi není často takto ideální. Důležité však je držet se za všech okolností plánu a vlastní představy.  Tím to nejdůležitější a pro náš tým zásadní, zůstane opravdu tím nejdůležitějším (Stephen Covey)

Herní sezóny, fáze, bloky

Tabulka č.1 je rozdělena do několika částí, což umožňuje  plynulý přechod  mezi jednotlivými částmi.  Toto rozčlenění jednotlivých fází během roku ukazuje jaký důraz a v jakém intervalu (denní, týdenní, měsíční fáze), je třeba vložit na výkon jednotlivého hráče.  Každá z fází je postupně vysvětlená v následných článcích.

 rozvoj-dovednosti-tabulka-2

Tabulka  č.2 vykresluje 1. fázi rozčleněnou do čtyř bloků, každý z nich v trvání 3 – 4 týdnů od května do července včetně.  Jedná se o letní období, kdy studenti trénují více méně dobrovolně, a to buď ve své základně, nebo doma. Oficiální sezóna začíná první týden v srpnu.

BLOK 1

První čtyři týdny v květnu jsou přechodnou fází, kdy byl nastaven čtyřměsíční ´mimosezónní´režim s pěti hracími dny. Základem pro plnohodnotný trénink je úplná předcházející regenerace procvičovaných svalů, kdy hráči postupně obnovují množství pohybových vzorců a kondičních aktivit. Toto období by tedy mělo být v pomalém až středním tempu s postupným přechodem na tréninky s rozumným zatížením, vždy s důrazem na dva dny RBW- Resistance-Based Work – práce na fyzické odolnosti sportovce . Postupně začleňujeme techniky na rozvoj tělesné kondice, zejména výbušné síly a dynamiky (plyometrie) a rychlosti.

 

BLOK 2

Období nejintenzivnějších tréninků (obecné přípravné období) GPP – General Preparation Period. Začínáme prví týden v červnu. První tři týdny jsou adaptační s postupným zařazováním nejintenzivnějších tréninků. Tentokrát zařazujeme čtyři dny RBW – rozvoj fyzické odolnosti – tělesné kondice – squat – dřepy, lunge – výpady, skoky, incline bench – nakloněná lavička, pulups – posilování paží atd. Zaměřujeme se střídavě na posilování horní a dolní části těla (pondělí, čtvrtek) a obou částí těla najednou (úterý, čtvrtek). Dva dny (po, čtvrtek) přidáváme a snižujeme zátěž, v úterý a pátek zařazujeme Total Body Adaptability Program (TBAP) – adaptační program zaměřený na posilování jak horní tak dolní části těla (tab č.3)

 rozvoj-dovednosti-tabulka-3

Court Based Work (CBW) vlastní pohybová příprava, tréninková jednotka v tělocvičně- Je sestavena tak, aby účinky pohybových podnětů na sportovce postupně rostly a potom opět klesaly. 

Vlastní pohybová příprava začíná rozehřátím. Má se zvýšit uvolněnost svalstva, ohebnost a pružnost, pohyblivost kloubů a těch částí těla, které budou intenzivně namáhány.  – Blok 3. Můžete zařazovat techniky na rozvoj dynamické síly, anaerobní techniky, přičemž  aktivity na akceleraci/ deceleraci (zvýšení, snížení) jsou prioritní.

Blok 4 -  trénink především v tělocvičně, střídání RWB a CWB – po dvou dnech.