Menu
  • Kategorie: Učení a trénink
  • Napsal Žďárská (překlad)

Rozvoj sportovních dovedností volejbalových hráčů I.

obrana-poleCílem každého sportovního výkonu je rozvoj sportovních dovedností, tedy pohybovým učením získané předpoklady nutné pro realizaci výkonu tak, abychom dosáhli co největší efektivity, vysoké výkonnosti a zároveň bezpečnosti. Příprava na daný sportovní výkon zahrnuje celou škálu činností, která danému sportovnímu výkonu předchází a je třeba ji pečlivě plánovat.  

 

 

V šesti následujících sériích jsou postupně popsány základní principy a organizační struktura programu rozvoje sportovního výkonu.

V první části je uveden celkový přehled, jednotlivé složky programu, včetně obloukového grafu (Arch system).

V části 2 – 5 je organizační struktura programu uvedena detailněji.

V 6. části pak jsou uvedena specifika halového a beach volejbalu a dále jsou zde uvedeny některé potíže, které mohou nastat při sestavování časového harmonogramu a tréninku herních dvojic.

 

Část první – plánování

Věnovat čas detailnímu plánování vede k lepšímu sportovnímu výkonu. Základní struktura sportovního programu vedoucího ke zlepšení výkonu hráče je zobrazena v obloukovém grafu (Arch structure) – obr. č. 1, ve kterém tvoří střední složka vrchol oblouku a zároveň jeho pevný střed – tzv. pohybová stabilita (schopnost jedince mít pod kontrolou jednotlivé dílčí pohyby)  - ´mostability.  Stejně jako při stavbě, pokud bychom odstranili střed klenby, pevná stavba oblouku by byla porušená, tak i ve sportu je střed grafu – pohybová stabilita – klíčová. Ostatní komponenty pak vyžadují stejnou pozornost v průběhu roku a hrají klíčovou roli v rozvoji fyzických, psychických schopností a sportovního výkonu hráče.

 

Pohyb a stabilita  – MOSTABILITA –

Je to kombinace pohybových a koordinačních schopností a jejich vzájemné rovnováhy. Tento komplex je jakousi spojnicí mezi horní a dolní částí těla a jeho středu (Hip, Thoratic- Lumbar, Abdomen) – HTLA komplex.  Z toho vyplývá, že obě části organismu musí být stejně silné, obratné a pohyblivé, jinak nedosáhneme požadovaného výkonu.  HTLA  rozvíjí činnosti, které vedou k větší odolnosti organismu, tedy překonávání nejvíce hmatatelných ukazatelů vedoucích k slabšímu výkonu (úbytek fyzických sil – zpomalení, menší výskok)

Cílem systematického rozvoje  HTLA komplexu je dosažení maximální schopnosti vyvinout velkou vstupní (explozivní) sílu a zároveň pomáhá minimalizovat nadměrnou zátěž a předcházet zraněním.

Cvičení na rozvoj pohybové stability jsou zaměřená zejména na:

1. Vyvážení nerovnováhy – identifikovat a napravit chyby – cviky zaměřené na trénování pohybu místo jednotlivých svalů (sjednocení svalové a pohybovou symetrie a rovnováhy. Sem patří cvičení zaměřená na:

-       Funkční pohybovou soustavu (Functional Movement Screen – FMS)

-       Korekční cvičení a cvičení vedoucí k nápravě správného držení těla (Postural Restoration Institute – PRI) – cviky zaměřené na zapojení svalů, které jsou pro danou činnost nebo aktivitu nejvhodnější.

-       Rozvoj vytrvalostní síly – překonávání odporu opakováním pohybu

 

2. Zlepšení svalové pružnosti - do této oblasti se řadí

- strečová cvičení zaměřená na protažení jednotlivých svalů

www.smartstretch.com/videos/it-band-outer-leg-sequence/

- zdokonalení oblasti pohybu (Range Of Motion - ROM)  - pohyblivosti kloubů

- široká škála pohybů - cviky zaměřené na překonávání ztuhlosti – opakováním pohybu

- Myofasciální techniky nebo také techniky měkkých tkání věnují pozornost, jak z názvu vyplývá, všem měkkým tkáním, tedy nejenom svalům. Techniky a cviky na zmírnění ztuhnutí a obnovení optimální funkce a pohybu svalů.

http://blog.nasm.org/training-benefits/foam-rolling-applyingthe-technique-of-self-myofascialrelease/

- Techniky na zmírnění bolesti svalů. Tyto funkční poruchymohou vznikat např. jako následek kloubní blokády nebo v důsledku jednostranného či dlouhodobého nevhodného zatěžování

- techniky zaměřené na zpevnění kolen a kotníků, na jejich zátěž zejména při dynamickém pohybu (doskok..)

 

OSOBNÍ PŘÍSTUP, NAŠE NÁZORY A STANOVISKA

Daný sportovní výkon je záležitostí celého týmu. Jako tým se prezentujeme a jako tým stanovujeme určité hodnoty - ´kdo jsme a co děláme´. Pro sportovce je typické, že používají akronymy – zkratky (hlavně anglických frází). Zde je několik akronymů z roku 2012.

Invest – vzájemně

Accountability – být zodpovědný za to, co právě konám

Moxie – odhodlanost a odvaha

Advance – na každém tréninku o 1% lépe

Toil – dřina

Heart – zajímat a stara se dokonce více než kouč

Lead- najdi svůj styl ´koučování´a tím se řiď

Extraordinary- dělat obyčejné věci výjimečně dobře

Trust- jednat tak, abych si získal/a důvěru

Every – disciplinovaně

 

REKONVALESCENCE A REGENERACE

Zde je důležité dodržovat tři zásadní body, které vedou k úplnému zotavení a správné regeneraci.

1. Spánkový režim, který si hráči dovedou sami řídit. Ve spánku dochází k tělesné regeneraci, dochází k posílení růstových a ozdravných procesů tělesných systémů (svalů, tkání, imunitního systému..)

2. Správná strava, nutriční výživa po tréninku – správná kombinace uhlovodanů a proteinů po cvičených zařazených periodicky,

3. Techniky zaměřené na regeneraci organismu –

- aktivně prováděná činnost - nenáročné, mírné pohyby zaměřené na zlepšení cirkulace krve, což souvisí s přenosem živin a očistou organismu

- techniky zaměřené na uvolnění měkkých tkání a jejich regeneraci (viz část 2).