Menu
  • Kategorie: Učební postupy
  • Napsal Ivan Pelikán

MD 22/2014 – Od pohybu k technice

cvikAsi čtyři roky mi trvá přenést myšlenku o pohybovém základu techniky. Jak již to bývá, některé myšlenky jsou z různých důvodů nepochopeny (určitě i mojí vinou, pokud se o vině dá hovořit). Chce to prostě čas… Jedním z důvodů je i tradiční pohled na rozvoj techniky, který byl dlouhodobě praktikován a je praktikován i nadále. Osobně jsem se účastnil několika debat a v dobrém smyslu „střetů“, kdy jedna strana tvrdila, že rozvoj techniky začíná v určitém vývojovém stupni hráče, a to co by mělo předcházet, se nebralo jako podstatné nebo přinejmenším jako samozřejmost a nebylo řešeno.

 

Znělo by již jako fráze, že doba se změnila a děti jsou hůře vybaveny pro sportovní činnost než dříve, ale podstata je i jinde. Volejbal je náročná hra na pohyb a posléze techniku. Pohyb, který vede k realizaci technického gesta je většinou složen z několika částí (například pokrčení, protažení – flexe a extenze, stabilita a mobilita). V kombinaci jde většinou o ne úplně přirozenou pohybovou činnost, kterou je potřeba u nejmenších hráčů rozvíjet bez míče, i když míč může být vhodným prostředkem a pomocníkem při rozvoji pohybového základu. Velmi rychle se zaměřujeme na finální provedení technického gesta, které vidíme u hráčů s rozvinutou technikou hry.

Mezi výše popisovanými pohybovými základy a technikou je jen úzká hranice. Někdo může tvrdit, že nácvik odbití spodem obouruč začíná ve chvíli, kdy začínáme nasazovat paže, které se dotknou míče. Já tvrdím, že složený pohybový řetězec rozvíjíme i jinou formou, na kterou se „naroubuje“ finální podoba techniky, specifická pro hru volejbalu (bagr, prsty, útok, blok…). Forem, jak rozvíjet pohybový základ, je celá řada. Osobně jsem předvedl na semináři v Prostějově, jak je možno přistoupit k tomuto úkolu za pomoci míče a forem adaptované hry. Důležité je, aby si mladý hráč začal uvědomovat (vědomě nebo podvědomě) parametry vlastního pohybu. Není to tudíž pouze o technice volejbalu nebo pohybových schopnostech jako je například síla, ale kvalitě pohybu jako takového. V PŘÍLOZE vám dávám k dispozici pohled a myšlenku Enrique Pisaniho a Jos Ruttena. Po pozitivním zjištění z Prostějova, že většina z vás vládne dobře anglickému jazyku,  je dokument ponechán v původní anglické verzi. Přesto, pokud bude někdo mít zájem o překlad, rád zašlu.