Menu
  • Kategorie: Trénink
  • Napsal Zdeněk Haník

Speciální trénink koordinačních schopností u libera

6734LiberoCredi_00000008328Trénink koordinačních schopností je s přibývajícím věkem více specializován na hru. Vytvořením tlaku na vnímání a rychlou reakci hráčů na řešení situace se zvětšuje koordinační potenciál volejbalistů. V těžkých situacích jsou hráči nuceni použít různé technické varianty základních dovedností, které podporují jejich herní kompetenci. Speciální trénink koordinačních schopností s přibývajícím věkem roste, často se na hráče kladou větší nároky, než které se objevují ve hře. Pro smysluplnou realizaci cvičení musí trenér znát měřítko jejich nároků. Jako příklad uvádíme specializovaný trénink libera.

Dříve než zaměříme trénink na libero, musíme vědět, co hra libera obnáší. Aniž bychom opomněli nahrávku a vykrývání vlastního útoku, základními činnostmi libera jsou přihrávka podání a vybírání míčů v poli. Tréninková cvičení pro libera můžeme použít i u hráčů, kteří se s přihrávkou servisu a vybíráním v poli ve hře také setkávají. Schopnosti libera tkví ve větší psychické stabilitě, protože libero nemá možnost své chyby kompenzovat v útoku. Přihrávající smečař může i přes chyby na přihrávce zazářit v útoku.

Koordinační nároky na přihrávající hráče
Vysoké anticipační schopnosti letu míče
Dobrý zrak – libero musí rychle poznat, o jaký druh podání se jedná a jakým směrem letí.
Vysoký podíl na kooperaci
Komunikace i pod psychickým tlakem
Optimální individuálně-taktické jednání podle situace
Zaujmutí optimální pozice po vyhodnocení situace pod časovým tlakem
Rovnovážná a orientační schopnost
Psychická stabilita

Koordinační nároky na bránícího hráče v poli
Vysoké nároky na vyhodnocení herní situace pod časovým tlakem
(periferní vidění, správné vyhodnocení distribuce útoků soupeře, schopnost rychlé přesunout zrak z nahrávače na útočícího hráče)
Optimální individuálně-taktické jednání podle situace
Vysoké nároky na kooperaci pod časovým tlakem
Rovnovážná a orientační schopnost
Správné použití variant techniky pod časovým tlakem

Příklady cvičení

Optické překážky
Rozvíjíme různé situace (např. servis - přihrávka, nahrávka – útok), při provedené činnosti se další dva hráči postaví před přihrávajícího nebo útočícího hráče a brání mu ve výhledu při realizování jednotlivých činností. Protihráči mohou však pouze bránit ve výhledu, nesmějí bránit míči v letu.
Instrukce
„Zkomplikuj protihráči provedení přihrávky“, „Pozoruj pouze míč, ostatní činnosti tě nevyvedou z míry.“
Cíle: Anticipace letu míče při ztížených podmínkách, Koncentrace při letu míče, rozvoj orientačních a anticipačních schopností.

000802aa2f490b4fcb5602Přihrávka a míč navíc
Dva nebo tři hráči stojí připraveni k přihrávce, libero drží v ruce míč. V případě, že servis letí na libera, musí libero před přihrávkou hodit míč spoluhráči. Po přihrávce krajní hráči útočí.
Instrukce
Pro podávajícího hráče: „Podávej mezi dva hráče, abys narušil protihráčům přihrávku!“
Pro přihrávajícího hráče: „Vnímej spoluhráče!“
Nahrávač: „Pozoru spoluhráče, ten kdo nebude mít míč, tomu nahraj!“    
Varianty: Přihrávka ve dvou hráčích, oba mají úlohy v útočné fázi
Cíl: Spolupráce spoluhráčů během přihrávky pod časovým tlakem

Přihrávka pod psychickým tlakem
Libero přihrává deset míčů v řadě. Po přihrávce musí nahrávač útočit prvním sledem. Pokud byla některá přihrávka neúspěšná, musí libero po realizaci cvičení provést fyzicky náročnou činnost – překážková dráha, pády atd. Pak jde libero znovu na přihrávku a musí přihrát úspěšně (další minus bod odpadá) – v případě dalšího neúspěchu musí libero provést jiné náročné cvičení – přeskok přes překážky.
Varianty
Různý počet přihrávek
Dvě vynikající přihrávky za sebou odečítají minus bod
Měnit stupeň náročnosti podání
Systém cvičení může být zařazen od jednoho hráče až po herní trénink v šesticích
Cíl: Řešení herní situace pod fyzickým i psychickým tlakem

Obranné zákroky         
Dva hráči stojí s míčem u sítě, jeden hráč je připraven vybírat míče v poli. Oba hráči u sítě si současně nadhodí míč, jeden v momentě úderu zvolí tvrdý úder, druhý lehký lob. Oba míče se snaží bránící hráč přihrát.
Instrukce: „Pozoruj hráče, ne míč!“
Cíl: Rychlá změna z distributivní na koncentrativní pozornost, reakce na rychlou změnu.

Z němčiny přeložil Radek Krpač, Das Volleyballmagazin 12/2011