Menu
  • Kategorie: Trenérské názory
  • Napsal Krpač (překlad)

Profi kariéra ano či ne

profi-volejbalJaké faktory ovlivňují mládežnického talentovaného sportovce při rozhodování pro nebo proti profesionální kariéře? Etablování sportovního odvětví v mezinárodní špičce vyžaduje funkční mládežnický systém, který zaručí pravidelné dodávání optimálně vzdělaných reprezentantů z mládežnických reprezentací. Problém, se kterým každý mládežnický systém bojuje, je omezený čas, během kterého musí mladý sportovec vykazovat nadprůměrné schopnosti hned ve dvou oblastech: vrcholový sport a vzdělání.

 

Koncentrovat se pouze na sportovní kariéru je velmi riskantní, neboť ani to nezaručuje úspěch. A ani relativně úspěšná kariéra nezaručí volejbalistům a volejbalistkám takové finanční zajištění, jaké jsme zvyklí vídat u jiných populárních sportovních odvětví.  K tomu přichází nedostatečné ocenění sportovních výkonů ve společnosti, které nakonec vede k tomu, že mladí sportovci upřednostní vzdělání a profesní kariéru před tou sportovní.

Spojit zajišťování své budoucnosti je pro vrcholové volejbalisty nutná, ale také velmi složitá věc. Současné vzdělávání a sportovní kariéra přináší mladým jedincům dvojitou zátěž a skrývá hrozbu, že nakonec neuspějí v obou oblastech. Proto přichází v určitém momentu otázka, kterou si sportovci velmi často kladou, a tou je rozhodnout se pro profesionální sportovní či profesní kariéru se snahou prosadit se pouze v jednom oboru.

Pokud sportovní svazy chtějí udržet krok se světovou špičkou, jsou profesionální struktury, které umožní vysoké tréninkové objemy, rozhodující. Naopak od sportovce je vyžadováno určité sebeobětování pro určený cíl a výkony na hranici svých možností. Také Německý volejbalový svaz stojí před velkou výzvou, a tou je nahradit některé reprezentantky, které již dosáhly výkonnostního zenitu, hráčkami, které prošly mládežnickými reprezentacemi. To však skrývá určité problémy. Důležitým faktorem pro rozhodnutí hráče dál pokračovat v profesionální kariéře je sportovní perspektiva založená na dosavadních výkonech v ligových i reprezentačních utkáních. Na druhou stranu se však zmiňované problémy stávají hlavními důvody, proč se pro volejbalisty stává volba profesionální sportovní kariéry nevýhodná. Pro mnoho talentů se zdá cesta k vrcholovému volejbalu přes mládežnická centra a reprezentace příliš náročná a nevyplatí se jim. Proto se jako nejvýhodnější cesta zdá plně se koncentrovat na vrcholový sport a souběžně se připravovat na budoucí povolání. Proto se zdají mládežnická vrcholová centra nejshůdnější cestou fyzického i duchovního rozvoje mladého volejbalisty.

V Německu proběhly výzkumy, které zjistily, jak velký je zájem mezi mladými volejbalisty, kteří prošli systémem vrcholových mládežnických center, pokračovat dál v profesionální kariéře a jaké faktory jsou rozhodující pro rozhodnutí sportovců ve prospěch vrcholového volejbalu či profesní kariéry.

Výzkumy ukázaly, že 59,6% mládeže, která prošla centrem vrcholové přípravy, nehodlá dál pokračovat v profesionální kariéře a věnovat se té profesní.  Zajímavostí pro srovnání jsou stejné výzkumy u fotbalistů, 94,8% mladých fotbalistů, kteří prošli systémem mládežnických center a reprezentací, by totiž dali přednost jejich milované hře. Hlavním důvodem jsou nejen lepší finanční možnosti, ale také sportovní perspektiva. Nastává otázka, jestli si volejbalisté dostatečně váží svých úspěchů, kterých dosáhli.

Prvním faktorem, který ovlivňuje rozhodnutí mladého volejbalisty pokračovat dále v profesionální kariéře, je tedy sportovní perspektiva. Je logické, že téměř všichni hráči a hráčky, kteří se rozhodli dál pokračovat v profesionální kariéře, vidí svou sportovní perspektivu pozitivně. Co však mohou trenéři udělat pro to, aby bylo volejbalistů tolik, co fotbalistů? Zřejmě nedokážeme volejbalistu dostatečně nadchnout pro náš sport na vrcholové úrovni.

Druhým faktorem ovlivňujícím pokračování mladých sportovců v jejich kariéře je jejich okolí. To se dělí na osoby, které jsou pro pokračování sportovní a na ty, které jsou pokračování profesní kariéry. K osobám, které zahrnují pojem okolí sportovce, patří rodiče, přátelé, partneři, spoluhráči, trenéři a ostatní členové realizačního týmu. Výzkumy ukázaly, že okolí sportovce značně ovlivňuje jeho rozhodnutí, 61,5% volejbalistů, kteří se rozhodli pro pokračování sportovní dráhy, našlo podporu také ve svém okolí.  

Třetím faktorem jsou studijní výsledky sportovce. Zajímavým postřehem studie je, že dobří volejbalisté se snaží vedle sportovní dráhy nezanedbat tu profesní, zatímco v opačném případě dobří studenti velmi často ukončí sportovní kariéru a věnují se pouze té profesní.

Jak výzkumy ukazují, proto, aby více mladých volejbalistů pokračovalo dál ve sportovní kariéře a přitom nezanedbalo tu profesní, je třeba velmi dobře zvládnout komunikaci nejen se sportovcem, ale i jeho okolím.

Z němčiny přeložil Radek Krpač, Schwerin 10. května 2014

Zdroj: Borggrefe,C: Spitzensport und Beruf (2013)