Menu
  • Kategorie: Trenérské názory
  • Napsal Ivan Pelikán

POHYBOVĚ MÍČOVÁ ŠKOLA: ASPEKT ORGANIZAČNĚ TECHNICKÝ

Ivan Pelikán je v současné době trenérem extraligového Havířova. Působil delší čas jako hráč a trenér v Belgii, tedy v zemi, která volejbalově-mládežnickou „explozí“ na napověděla i nám Čechům, jaké možnosti může mít malý stát v budování mládežnického vrcholového volejbalu. Před 14 dny jsme představili 1. část jeho Konceptu výchovy mladých hráčů volejbalu a jejich přechodu k vrcholovému sportu. S jeho laskavým svolením přinášíme čtenářům našeho webu 2. část jeho textu (red).

ROZDĚLENÍ: Věk 2 – 8 let,
CÍL: Stimulace spontánní motorické aktivity (2 – 8 let) s přechodem k míčové kultuře.
OBECNĚ: Rozdělení do věkových skupin. Každá má svůj název nebo barvu (osvědčeno). Skupiny jsou otevřené, což znamená, že je možno v případě přejít z jedné do druhé. Doba tréninkové jednotky se pohybuje mezi 1h – 1,30h. Jedna věková kategorie má většinou výkonnostní podskupiny. U kategorie 2 - 6 let je vyžadován doprovod dospělé osoby.
Systém 1/1 nabízí herní situace, kdy hráč není závislý na druhé osobě. Je kladen důraz na vykrývání prostoru a odpovídající pohybová gesta. Progresivita: Od odhodu míče nad hlavou a chycení k složitějším formám. Hra je tvořena pravidlem – činnost před akcí, během a po akci, z důvodu částečné nečinnosti hráče a jeho maximální vytíženosti během hry... (foto: david pankiv)

Ivan Pelikán je v současné době trenérem extraligového Havířova. Působil delší čas jako hráč a trenér v Belgii, tedy v zemi, která volejbalově-mládežnickou „explozí“ na napověděla i nám Čechům, jaké možnosti může mít malý stát v budování mládežnického vrcholového volejbalu. Před 14 dny jsme představili 1. část jeho Konceptu výchovy mladých hráčů volejbalu a jejich přechodu k vrcholovému sportu. S jeho laskavým svolením přinášíme čtenářům našeho webu 2. část jeho textu (red).

ROZDĚLENÍ: Věk 2 – 8 let
CÍL: Stimulace spontánní motorické aktivity (2 – 8 let) s přechodem k míčové kultuře.                                                                                                OBECNĚ: Rozdělení do věkových skupin. Každá má svůj název nebo barvu (osvědčeno). Skupiny jsou otevřené, což znamená, že je možno v případě přejít z jedné do druhé. Doba tréninkové jednotky se pohybuje mezi 1h – 1,30h. Jedna věková kategorie má většinou výkonnostní podskupiny. U kategorie 2 - 6 let je vyžadován doprovod dospělé osoby.

Systém 1/1 nabízí herní situace, kdy hráč není závislý na druhé osobě. Je kladen důraz na vykrývání prostoru a odpovídající pohybová gesta. Progresivita: Od odhodu míče nad hlavou a chycení k složitějším formám. Hra je tvořena pravidlem – činnost před akcí, během a po akci, z důvodu částečné nečinnosti hráče a jeho maximální vytíženosti během hry. Cílem je rozvinout kapacitu hry, vykrývání redukovaného prostoru za pomocí odhadu letové dráhy míče a  přesunu.

Systém 2/2, geometrické rozestavení v rovině vertikální nebo horizontální. Kladen důraz na vykrývání prostoru, ve kterém je další osoba. Progresivita: Od odhodu míče nad hlavou a chycení k složitějším formám. Z důvodu různé technické úrovně hráčů je možnost v rámci jedné hry využít vícero technických provedení (odhod – úder, chycení – odbití spodem...) Pravidlo před - během - po (např. po kontaktu s míčem dotek židle) – je taktéž možno hrát 2/2 ve třech osobách. Herní situace začíná být realizována pod různými úhly pohybu.

Systém 3/3, geometrické rozestavění v rovině (tri vedle sebe) nebo do trojúhelníku. Vykrytí prostoru třemi hráči. Hru je potřeba organizovat způsobem, aby docházelo k neustálému zapojování do hry všech hráčů! Progresivita: Odhod – chycení míče až po složitější technické formy. Tento systém začíná nabývat na významu, když je zvládnuto odbití spodem obouruč. Příprava na přechod k systému 4/4 a 6/6, kdy je hra tvořena na základě seskupení několika trojúhelníků.

Organizovat hru 6/6 se prozatím jeví jako málo efektivní, to může vést ke zpomalení vývoje hráče! ... pokračování za 14 dní

Příloha tabulka (klikni zde)

Havířov, 20.11.2009 Ivan Pelikán