Menu
  • Kategorie: Trenérské názory
  • Napsal Jiří Zach

Kadetská Evropa a česká kadetská reprezentace (3.díl: obrana na síti a v poli)

Obrana na síti: Hodnotit a porovnávat obranu na síti není až tak složité. Základní principy jsou dobře známé a známé jsou i problémy, s kterými se potýká celý český volejbal. Pokud bych měl vyřknout obecný soud – družstva blokují až na výjimky důsledně od středu. V některých fázích doslova trojblokem na středové údery, což může vyplývat i z dobrých statistických postřehů o hře soupeře...
(Foto: archiv)

Obrana na síti: Hodnotit a porovnávat obranu na síti není až tak složité. Základní principy jsou dobře známé a známé jsou i problémy, s kterými se potýká celý český volejbal. Pokud bych měl vyřknout obecný soud – družstva blokují až na výjimky důsledně od středu. V některých fázích doslova trojblokem na středové údery, což může vyplývat i z dobrých statistických postřehů o hře soupeře.  

1: Pro klasickou obranu nám v současné době chybí mimo Pajmy  dostatek hráčů s potřebnými parametry. Nezoufal bych. Většinou se na tomto postu i v pozdější době objeví vhodné typy, i teď jsou vhodní kandidáti, ale zatím nemají technické parametry.
Závěr.: zatím nejsou vhodní hráči s parametry, několik hráčů se ukazuje, ale zatím nestačí technicky.

2: Řekl bych, že hráči na ME jsou v provedení klasické HČJ – blokování trochu lépe – opakoval bych známá klišé.
Závěr: V této činnosti nejsme již delší dobu jako trenéři dostatečně důslední.

3: Myslím si , že tady důsledná práce ve větším objemu a pod jednotným vedením jednoznačně chybí.

 

Obrana v poli: Současný trend ve světovém volejbale – zlepšení obrany v poli. Některé světové týmy mají obranu v poli jako základní fundament, kterým se liší od ostatních. Tento trend byl patrný i ve Vídni. Musím se přiznat, že jsem byl trochu překvapen, když se tým Česka střetl o vánocích s družstvem Německa. V prvním utkání nás soupeři jasně přehráli. V druhém už byl boj vyrovnaný a to, v čem jsme jasně zaostávali, byla právě hra v poli.
O trendu jsem věděl, viděl jsem všechny zápasy MS 2006 mužů a co šlo u nás vidět, ale je něco jiného to vidět na obrazovce a něco jiného to vidět v praxi.
Z osmi týmů pouze Rusko nedisponovalo takovou pružnou obranou hrající až na hranici sebeobětování. Obrana Ruska byla více statická, jakoby zónová. U ostatních týmů byla velmi pružná, pohyblivá a hlavně založená na perfektních technikách hraní v různých úkrocích, nad hlavou, bokem, jednou rukou.

1: V tomto případě máme trochu problém s blokaři, kteří tradičně patří k horším polařům. Post libera v našem družstvu nepatřil k silným, ale ani k slabým stránkám a navíc mám dojem zlepšování.
Závěr : není nedostatek vhodných typů a navíc nabídka se bude v liberech spíše rozšiřovat než zužovat.

2: Pokud se týká provedení HČJ souvisejících s hrou v poli – řekl bych, že zaostáváme a mám i nepříjemný dojem, že některé způsoby hraní se ani netrénují (různé boční pády). Hraní nad hlavou, ochotu jít do dráhy letu s cílem hrát apod.
Závěr: zaostáváme ve filosofii i v technice

3: Samozřejmě , že větší objem by byl přínosem , ovšem vzhledem k charakteru práce v reprezentaci – tyto činnosti by měly být věcí oddílů.
Závěr : objem neovlivnil výkonnost v obraně v poli

V Příbrami dne 22.10.2007         Jiří Zach